#DS-1-2666-3

Title
Kas kait man nedzīvot
Unit number
2666-3
Keywords
Open
Kas kait man nedzīvot
Liela meža maliņâ?
Atnāks silta vasariņa,
Būs man daudz darbenieku:
Briedis grūda, lācis mala,
Bitit' maizi cepinaja;
Lapsiņai kupla aste,
Ta istabas slaucitaja;
Vanagam asi nagi,
Tas bij gaļas kapatajs;
Vārniņ' tāda puspeleka,
Ta cepešu grozitaja;
Cielaviņa viegla sieva,
Ta bij rauga nesejiņa;
Cīrulitis, gudris vīrs,
Laukâ alu darinaja,
Laukâ alu darinaja
Kumeliņa pēdiņâ;
Žagatiņa baltu autu,
Ta bij trauku mazgataja.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.