#LFK-190-9

TitleOši, kļavi, ozoliņi
Unit No.9
RepositoryArchives of Latvian Folklore
OrganisationRēzekne State Teacher's Training Institute
Genrefolksong, 1-6 lines
LanguagesLatvian
Files0190-Ciprians-Apsenieks-0004
Submitted byCipriāns Apšenieks
CollectorCipriāns Apšenieks
InformantAnna Sockaja
Date of submission31.08.1926
Place of recording1926
Keywords
#LFK-190-9
TranscriberKristīne Po
Completed
Accepted
Updated2015-04-01 22:14:39
Transcription (text)

6

Pa celiņam vien pazinu
Bārenītes gājumeņu:
Plati soļi, dziļas pēdas
Pilnas gaudu asareņu. 

7

Sēj, mām, man rozītes, 
Jaunai māsai maganis, 
Lai es ziedu kā rozīte, 
Jauna māsa kā magona. 

8

Viena pate maganiņa
Sarkanrožu dārzeņā;
Viena pate mātes meita
Bārenīšu pulciņā. 

9

Oši, kļavi, ozoliņi
Rindiņām saauguši, 
Man laimiņa ielikuse
Bez neviena bāleliņa. 

10

Laimīt kliedza, Laimīt brēca
Kalniņā stāvēdam':
Meiteņ manu, ievedam
Tik sliktā vietiņā! 

11

Gan pazinu brāļa sētu
I tumsā dagājuse:
Pi vārtiem ozoliņš
Krūzotām lapiņām. 

12

Oi, bāliņ! Oi, bāliņ!
Kad tu ņemsi līgaviņu?
Kad tu mani vizināsi
Kamaniņu galiņā?

13

Ābolaina tā plaviņa, 
Zābakaini plāvējiņi.
Kas man deva to plaviņu, 
Tās plaviņas plāvējiņu?
File0190-Ciprians-Apsenieks-0004
Transcribe text
Open
Oši, kļavi, ozoliņi
Rindiņām saauguši, 
Man laimiņa ielikuse
Bez neviena bāleliņa.