#LFK-190-18

TitleKlausies, muna leigaveņa
Unit No.18
RepositoryArchives of Latvian Folklore
OrganisationRēzekne State Teacher's Training Institute
Genrefolksong, 1-6 lines
LanguagesLatvian
Files0190-Ciprians-Apsenieks-0005
Submitted byCipriāns Apšenieks
CollectorCipriāns Apšenieks
InformantAnna Sockaja
Date of submission31.08.1926
Place of recording1926
Keywords
#LFK-190-18
TranscriberSanita Reinsone
Completed
Accepted
Updated2015-05-08 16:32:30
Transcription (text)

14

Es izaugu ar toutieti
Vienas niedres galiņā.
Kab būt borgu zinājusi
Iebīdītu ūdenī.
(Teicēja saka "kôda" / o lauzti, kā malenieši / vai "kāda", - nenoteikti.)

15 

Ar dieviņu, sīki kārkli,
Vairs es jūsu namōcīšu;
Ar dieviņu, tēvs, māmiņa,
Vairs es jūsu naklousēšu.

16 

Sudrabiņa zīle dzied
Staļa spāres galiņā.
Zelta puķe laistījās
Zem kumeļa kājiņām.

17 

Uz ta muna kumeliņa
Ūdens pile nestāvēja.
Vai tā bija muna laime?
Vai tā munas līgavinis?

18 

Klausies, muna leigaviņa,
Kur es jāju pieguļā:
Kur skan pieši, iemauktiņi,
No kumeļa nolecot.

19 

Es kaŗā noiedams
Krustu cirtu ozolā,
Lai nu raud tēvs, māmiņa,
Lai raud krustam ozoliņš.

20 

Ko puisīt tu domāji
Maukdams manu gredzeniņu?
Vai domāji citu pirkt?
Vai saukt savu līgaviņu?
- Nav naudiņas citu pirkt,
Saukšu savu līgaviņu.
File0190-Ciprians-Apsenieks-0005
Transcribe text
Open
Klausies, muna leigaviņa,
Kur es jāju pieguļā:
Kur skan pieši, iemauktiņi,
No kumeļa nolecot.