Items

Showing 1-20 of 493 items.
#ThumbnailCollection No.CollectionUnit numberTitleCategoryInformantRecorderRepository 
   
1
1Collection of Bauņi Mīlītes Primary School701mitoloģiskā teika
toponym or anthroponym
Ragana
Ragana - pārdabiska būtne
Velis
Veļu nakts
Night witches beat laundry
A 1.
A 5.
Abode of night witches – valley, ravine
Abode of night witches – stone
Nakts raganu aktivitātes laiks - veļu laiks
Nakts raganas velē zīda lentes, drānas
Nakts raganu velētās lentes pārvēršas par ēveļu skaidām
Nakts raganām ir sudraba velējamās vāles
Anna Kaža
Kārlis Brikmanis
LFK
2
1Collection of Bauņi Mīlītes Primary School1448Raganu purviņšmitoloģiskā teika
toponym or anthroponym
Ragana
Ragana - pārdabiska būtne
Raganu purvs
Night witches beat laundry
Night witch activity time - night
A 1.
Abode of night witches – swamp
Kristīna Grīnberga
Spodra Grīnberga
LFK
3
2Collection of Cesvaine Secondary School353mitoloģiskā teika
toponym or anthroponym
Burt, burties
Witch is a female
Witch - mistress
Witch turns lad into a horse
C 5.
With in the form of horse
Raganu zirga izskatā apkaļ ar pakaviem
Raganu pārvērš par zirgu, uzmetot tai apaušus
Ragana jāj uz puiša, kas pārvērsts par zirgu
Jānis Bružāns
Emma Eglīte
LFK
4
2Collection of Cesvaine Secondary School354Ragana zog pienu - "Labvakar, gotiņas, vai gaidījāt Kočiņas"mitoloģiskā teika
Ragana
Ragana / burve
Burve
Burvis (-e) / ragana
Gars
Dzīva cilvēka gars
Burve (-is) 'ragana'
Witch is a female
Witch - mistress
The witch's soul is able to leave the body temporarily
Witch harms using spells
Witches steal cows' milk
The witch harms the neighbors
B 6/8. "Kine, were you waiting for Margrietiņa?"
Witches are active at midnight
Piena ragana
Labvakar, gotiņas, vai gaidāt Kačiņu (ar liepas slaucenīti, ar oša vālīti)
Ragana atbrīvo dvēseli pusnaktī
Ragana govs izskatā
Ragana pārvēršas no cilvēka par govi
Raganas atbrīvotā dvēsele govs izskatā
Raganas ķermenis mirst, veicot darbības pret atbrīvoto dvēseli
Jānis Bružāns
Emma Eglīte
LFK
5
2Collection of Cesvaine Secondary School2451Raganu mēslimitoloģiskā teika
Burve
Burve (-is) 'ragana'
Witch is a female
Witch - mistress
Witches steal cows' milk
The witch harms the neighbors
Ragana nobur govis, apvārdodama govju mēslus
Ragana pēc pretburvestības lūdz dzert
Pret raganām aizsargā burvis
B 28c. Prasa, nedod, pati paķer, atlabst
Pretburvība zaudē spēku, ja raganai izdodas kaut ko nozagt apburtajiem
B 4/1. Raganu vēmekļi
Ede Kaplere
Elza Klausa
LFK
6
8Collection of Lielauce Primary School1185Ragana zog pienu - "Ņemu, ņemu, paņemu visu"mitoloģiskā teika
Burve
Noburt
Burve (-is) 'ragana'
Witch is a female
Witch - mistress
Witch harms using spells
Burvības vārdi
Witches steal cows' milk
The witch harms the neighbors
Raganas atribūts - piena slauktuve vai spainis
Pret raganām aizsargājas, sagrozot tās skaitītos buramvārdus
Aizsarglīdzekļi vai pretburvestība kaitē raganas saimniecībai - raganas govis nedod pienu
Ņemu, ņemu, paņemu visu, tikai mazā bērna tiesu atstāju
B 6/1. "Ņemu, ņemu, bet ne visu" tipiskais
Anna Henšele
Marija Grinberga
LFK
7
8Collection of Lielauce Primary School2077Ragana jāj puisimitoloģiskā teika
toponym or anthroponym
Burve
Burve (-is) 'ragana'
Witch is a female
Witch - mistress
Witch is burned at stakle
Ragana jāj uz puiša, kas pārvērsts par zirgu
Ragana jāj uz sabatu ar cilvēku, kas pārvērsts par zirgu
C 5/5. Apkaltā ragana, sadedzina
Late Steinberga
E. Gurskis
LFK
8
8Collection of Lielauce Primary School2415Ragana jāj puisimitoloģiskā teika
toponym or anthroponym
Burve
Burve (-is) 'ragana'
Witch is a female
Witch - mistress
Witch is burned at stakle
With in the form of horse
Raganu pārvērš par zirgu, uzmetot tai apaušus
Ragana jāj uz puiša, kas pārvērsts par zirgu
Ragana jāj uz sabatu ar cilvēku, kas pārvērsts par zirgu
C 5/5. Apkaltā ragana, sadedzina
Late Steinberga
Biruta Švalbe
LFK
9
8Collection of Lielauce Primary School3184Ragana zog pienu - "Tev pusīte, man pusīte"mitoloģiskā teika
Witch is a female
Witch - mistress
Witch harms using spells
Witches are active in Midsummer
Witches steal cows' milk
Pret raganām aizsargājas, sagrozot tās skaitītos buramvārdus
Raganu aktivitātes laiks - vakars
Tev pusīte, man pusīte
B 6/1. "Ņemu, ņemu, bet ne visu" tipiskais
Erna Leruze
LFK
10
10Collection of Ape Primary School24Raganu sapulcemitoloģiskā teika
Burvis
Ragana
Witch is a female
Witches - a married woman with daughter(s)
Witch - an old woman
Witch in the form of magpie
Sabbath venue - castle
The witch flies to the Sabbath
Devil's king with a thin waist and thick ends participates in the Witches' Sabbath
C 1.
Diaboliskā ragana
Raganu smēres nosaukums: smēre
Kāds noskatās raganu darbības pirms lidošanas, atkārto tās un lido līdzi
Ragana pirms lidojuma ieziežas ar smēri
Raganu smēres glabāšanas trauks: podiņš
Ragana dur puisim (skroderim) papēdī, lai pārbaudītu, vai viņš aizmidzis
Ragana lido žagatas izskatā
Ragana pārvēršas no cilvēka par žagatu
Raganu sabata norises vieta - ala
Elza Nadziņa
Elza Nadziņa
LFK
11
12Collection of Ūziņi Primary School785Ragana zog pienu - "Pikiem, kamiem manā ķērnē"mitoloģiskā teika
Atburt
Witch is a female
Witch - mistress
Witch harms using spells
Pieburt
Buršana(s)
The witch harms the neighbors
Pret raganām aizsargājas, atkārtojot tās darbības
Pret raganām aizsargājas, sagrozot tās skaitītos buramvārdus
Raganas zog krējumu
Ragana atņem govīm krējumu, maisot ar karoti slauktuvē (skaitot piena buramvārdus)
Pikiem kamiem manā ķērnē
B 6a-2. Sviesta kulšana ķērnē
Uldis Freimanis
LFK
12
12Collection of Ūziņi Primary School2551Ragana zog pienu - "Kreju, kreju, bet ne visu"mitoloģiskā teika
Ragana
Witch is a female
Witch harms using spells
Witches are active in Midsummer
Witches steal cows' milk
Witches are active in morning
The witch is whipped with a halter
Protection against witches by washing a witch-related item and giving water to the cows
Piena ragana
Raganas atribūts - piena slauktuve vai spainis
Raganas kaitē govīm un atņem pienu, apvārdojot govju pēdas vai govju celiņu
Raganas zog krējumu
B 6/2. "Kreju, kreju, bet ne visu" ar nopēršanu
Kreju, kreju, bet ne visu
Milda Paļķevica (māte)
Milda Paļķevica
LFK
13
13Collection of Vecpils Primary School1646mitoloģiskā teika
Ragana
Gars
Dzīva cilvēka gars
Skriet raganās u.tml.
Raganot
The witch's soul is able to leave the body temporarily
Witch in the form of a mouse
Piena ragana
Aizsarglīdzekļi vai pretburvestība izraisa raganas nāvi
Raganas ķermeni apgriež otrādi, kamēr tās dvēsele ragano
Raganas atbrīvotā dvēsele peles izskatā
Ragana atbrīdo dvēseli kādā saimniecības ēkā (rijā, kūtī u.tml.) vai pie tās
B 1/2. Ragana atbrīvo dvēseli - dundurs, pele
Veckalniņš
Leons Naumanis
LFK
14
13Collection of Vecpils Primary School1646aLaumas piesiešanamitoloģiskā teika
Lauma (sieviete ar pārdabiskām spējām)
Lauma
Skriet laumās
Lidojošu raganu aptur, nosaucot (uzminot) tās vārdu
Ragana (ugunīgas) lidojošas slotas izskatā
Ragana lido (spīdoša, ugunīga) objekta veidolā
B 3/2. Lidojošas raganas apturēšana, nosaucot raganas vārdu
Veckalniņš
Leons Naumanis
LFK
15
13Collection of Vecpils Primary School3628mitoloģiskā teika
Ragana
Witch is a female
Witch - mistress
Witch turns lad into a horse
C 5.
Diaboliskā ragana
Aizsarglīdzekļi vai pretburvestība izraisa raganas nāvi
Raganu zirga izskatā apkaļ ar pakaviem
Raganu pārvērš par zirgu, uzmetot tai apaušus
Ragana jāj uz puiša, kas pārvērsts par zirgu
Anlīze Skudrupčis
Matilda Freija
LFK
16
17Collection of Riga Secondary School No. 29749Ragana zog pienu - "Viss man, viss man"mitoloģiskā teika
Burt, burties
Witch is a female
Witch - mistress
Witch harms using spells
Ragaņa (vārdforma)
Witches are active in Midsummer
Witches steal cows' milk
Witches are active in morning
The witch is whipped with a halter
Piena ragana
Raganas atribūts - piena slauktuve vai spainis
Ragana atņem govīm pienu, plūcot ganībās zāli
B 6/2. "Kreju, kreju, bet ne visu" ar nopēršanu
Viss man(s), viss man(s)
Helene Plavinska
LFK
17
17Collection of Riga Secondary School No. 221021Ragana zog pienu - "Man visu, man visu"mitoloģiskā teika
toponym or anthroponym
Burve
Burve (-is) 'ragana'
Witch is a female
Witch - mistress
Witch harms using spells
Witches are active in Midsummer
Witches steal cows' milk
The witch harms the neighbors
Witches are active in morning
The witch is whipped with a halter
Raganas atribūts - piena slauktuve vai spainis
Pret raganām aizsargājas, sagrozot tās skaitītos buramvārdus
Aizsarglīdzekļi vai pretburvestība izraisa raganas saslimšanu
Aizsarglīdzekļi vai pretburvestība izraisa raganas nāvi
Ragana atņem govīm pienu, savācot ganībās rasu
Ragana pēc pretburvestības lūdz dzert pienu
B 6/2. "Kreju, kreju, bet ne visu" ar nopēršanu
Viss man(s), viss man(s)
B 28a. Prasa, nedod, saslimst vai nomirst
Kristaps Valdmanis
Ziedone Skudra
LFK
18
17Collection of Riga Secondary School No. 223789Spīgana zog pienu - "Man vien, tev nekā"mitoloģiskā teika
Spīgana
Spīgana - cilvēks
Witch is a female
Witch - mistress
Witch harms using spells
Burvība(s)
The witch harms the neighbors
Witch - envious person
Witches are active in morning
Pret raganām aizsargājas, atkārtojot tās darbības
Pret raganām aizsargājas, atkārtojot tās skaitītos buramvārdus
Raganas zog sviestu
Ragana vicina žagaru, stibu vai taml. priekšmetu (skaitot piena buramvārdus)
Mācītājs novērš raganas kaitējumu, svētot lopus
Man vien, tev nekā
B 6/1. "Ņemu, ņemu, bet ne visu" tipiskais
Liene Grape
Mirdza Grape
LFK
19
17Collection of Riga Secondary School No. 229971Raganu valdnieksmitoloģiskā teika
Ragana
Velns
Velni (tikai dsk.)
Spoks
Witch is a female
Witches - a married woman with daughter(s)
Raganu sapulce
The witch flies to the Sabbath
The devils are on the Sabbath
Devil's king with a thin waist and thick ends participates in the Witches' Sabbath
C 1.
Diaboliskā ragana
Ragana pirms lidojuma ieziež ar smēri paduses
Raganu smēres nosaukums: smēre
Kāds noskatās raganu darbības pirms lidošanas, atkārto tās un lido līdzi
Ragana lido pati bez priekšmeta
Ragana dur puisim (skroderim) papēdī, lai pārbaudītu, vai viņš aizmidzis
Raganu sabats pajūk, svešiniekam iesaucoties
Raganu lidojuma laikā nedrīkst runāt
Velnu sapulce
Ragana lido uz baļķa
Paulīne Šutka
J. Šutka
LFK
20
17Collection of Riga Secondary School No. 230592Ragana zog pienu - "Lai pieniņš, kam pieniņš, man visas pasaules pieniņš"mitoloģiskā teika
Ragana
Iet raganās
Witch is a female
Witch - mistress
Witch harms using spells
Witches steal cows' milk
The witch harms the neighbors
Piena ragana
Pret raganām aizsargājas, atkārtojot tās darbības
Pret raganām aizsargājas, atkārtojot tās skaitītos buramvārdus
Raganu aktivitātes laiks - vakars
Ragana vicina žagaru, stibu vai taml. priekšmetu (skaitot piena buramvārdus)
Lai pieniņš, kam pieniņš, man visas pasaules pieniņš
B 6/1. "Ņemu, ņemu, bet ne visu" tipiskais
Anna Kluce
Velta Kluce
LFK
Showing 1-20 of 493 items.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.