0636-E-Zemitis-01-0011
AtšifrējaSandaS
Pabeigts
לאשר
Labots2017-12-07 16:32:41
Atšifrējumspierausis daudz bagātību, talab nu gribēja sev celt varenu un jauku pili ar skaistu dārzu. Pili viņš gribēja celt to visskaistāko visā plašajā apgabalā, viņš gribēja, lai par viņu runātu visā plašajā apkārtnē un gribēja, lai šī slava noietu arī līdz Prūsijai, kur viņš visu savu naudu bija nodzēris un nospēlējis kārtīs. Jaunu pili viņš gribēja celt uz vecās kapsētas, gribēdams pie tam nojaukt arī vecos kapsētas mūrus. Pret šo viņa nodomu stipri pretojās latviešu zemnieki, teikdami, ka tā nevar rīkoties, jo nelikšot mirušiem mieru. Bet barons bija tik spītīgs un stūrgalvīgs, ka nebija nekādi pārliecināms un tas pa visu makti gribēja celt pili tajā vietā, jo vecā kapsēta tam vareni iepatikās: apkārt tai bija bērzi, lieli, nosirmojuši, bet tālumā bija jau redzama arī Daugava.
Drīz vien vācu barons saaicinājis visus apkārtējos latviešu zemniekus un licis tiem knaši un aši ķerties pie darba, jo līdz ziemai pilij vajagot būt gatavai. Vispirms barons licis nojaukt veco kapsētas mūri, zem kuŗa, kā zemnieki ticēja, guļot daudz nekristīgo ļaužu. Neko darīt, zemniekiem gribot nebribot bija jāķeras pie darba. Līdz vakaram, paldies Dievam, mūris bijis gan nojaukts. Bet kāds bija strādnieku brīnums otrā rītā atnākot pie darba un ieraugot vecās kapsētas mūri tadu pašu, kadu vakar redzējuši pirms nojaukšanas! Neko darīt, ķērušies atkal sirdīgi pie darba. Dienā atnācis pie strādniekiem barons un ieraudzījis padarīto darbu, palicis zils no dusmām: " Naš, jūs man utabung, iekš to div' liel' dien', esot tik ven padarīš?"  Strādnieki, nabadziņi cik jau nu varēja izskaidroja visu bēdīgo notikumu, bet barons nemaz neesot klausījies, ne ko teicis, tikai nikni šņākdams un krekšķinādams aizskrējis projam. Vakarā nobeiguši darbu taisni tikdaudz, cik pirmā dienā, strādnieki devās mājās. Trešā rītā nākot atkal darbā, strādnieki atrada mūri jau atkal uzceltu. Gudrojuši, gudrojuši, kas gan tas varetu, kas šos mūrus pa nakti uzceļot? Bet nekā nevarēja izdomāt. Neko darīt, - ķērušies atkal pie darba. Pusdienā atkal barons klāt, redzēdams, ka darbs nemaz nesokās, no dusmām iesāka zemi kārpīt kā vērsis.
No trežās uz ceturto dienu barons nolēma palikt ar di - 
Atšifrēt tekstu
KrājumsArchives of Latvian Folklore
KolekcijaCollection of Ernests Zemītis
Atslēgvārdi

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.