אוספים (1)
OrganizācijaLatvian 4H member no. 136 from Branti
Papildu informācija

Darbību uzsāk 1933. gada vasarā. Vairāk informācijas žurnālā  "Vadītājs" (Nr. 4, 1939.g.)

מפה