2005. gada folkloras prakses materiāli

Numurs
19
Nūsaukums
2005. gada folkloras prakses materiāli
Aproksts

Kolekciju veido 34 Liepājas Universitātes studentu folkloras prakšu vākumi 2005. gadā. Kolekcijā kopā 3120 dažādu žanru folkloras vienības.

Anete Meiže Vaiņodes un Embūtes pagastā savākusi 106 folkloras vienības. Teicēji: Ausma Prūse, Alda Prūse, Anete Meiže. Pierakstīti ticējumi, padomi, lopu ārstēšanas paņēmieni, izteicieni, receptes, nostāsti, teikas, izšuvumi, tautasdziesmas, domraksti, ieraksti no atmiņu albuma, reklāmu parodijas, skolotāju gudrības, atmiņu stāsti.

Zane Bogdanova Vārves pagasta Zūrās pierakstījusi 102 folkloras vienības. Teicēji: Inga Bogdanova, Zane Bogdanova, Valdis Bogdanovs. Savāktais materiāls: dziesmas, tautasdziesmas, parunas un sakāmvārdi, receptes, anekdotes, mīklas, ticējumi.

Dana Dīķe Otaņķu pagastā savākusi 114 folkloras vienības no teicējas Alvīnes Šķiperes. Savāktais materiāls: apdziedāšanās dziesmas (kāzās, ikdienas gaitās, ķekatās, Jāņos).

Vita Prule Jelgavas novada Vircavas pagastā pierakstījusi 91 folkloras vienību. Teicēji: Aivars Prulis, Vita Prule, Elmārs Prulis. Savāktais materiāls: anekdotes, apsveikumi, tautasdziesmas, mīklas, sakāmvārdi un parunas, dažādi izteicieni.

Inga Kuļčihina Ventspils novada Ugāles pagastā pierakstījusi 72 folkloras vienības. Teicēji: Solveiga Graudiņa, Inga Kuļčihina, Mirdza Vipoļska. Savāktais materiāls: ticējumi, anekdotes, atmiņas, mīklas, dziesmas, sakāmvārdi, izteicieni, dažādi pantiņi, apsveikumi SMS, kapakmeņu uzraksti.

Kristīne Neimane Liepājā, Rīgā un Balvos pierakstījusi 80 folkloras vienības. Teicēji: Māris Aškājs, Karīna Atāla, Rasenīte Bože, Vineta Gerika, Jeļena Gramiko, Jeļena Komarova, Aina Mūrniece, Jānis Mūrnieks, Jūlija Musina, Helēna Ozola, Baiba Petrovica, Eva Stangvila, Inga Šihta, Anastasija Tokareva, Sanita Vīrāte, Karīna Zemžāne. Savāktais materiāls: sakāmvārdi un parunas, ticējumi, pantiņi, dziesma, mīklas, teikas.

Sandra Ozola Gudenieku pagasta Basos pierakstījusi 70 folkloras vienības. Teicēji: Amālija Punclava, Emīlija Kolna, Atis Punclavs. Savāktais materiāls: dziesmas, ticējumi, skaitāmpanti, nostāsti un teikas, tautasdziesmas, sakāmvārdi un parunas, receptes, dzejoļi, rokdarbi. Pierakstīti arī Basu māju nosaukumi un to izcelsme.

Kristīne Ciganova Liepājā pierakstījusi 106 folkloras vienības no teicējas Daces Ciganovas. Savāktais materiāls: dziesmas, mīklas, ticējumi, frazeoloģismi, skaitāmpanti, sakāmvārdi un parunas, tautasdziesmas.

Liāna Žukovska Saldus novada Rubas pagasta “Buļļos” un “Annaišos” pierakstījusi 101 folkloras vienību no teicējām Inas Žukovskas un Otīlijas Kušneres. Savāktais materiāls: tautasdziesmas, padomi, dziesmas, anekdotes, ticējumi, tautas ārstniecības receptes un padomi, buramvārdi, teikas.

Lada Hodoņonoka Saldū un Rīgā pierakstījusi 97 folkloras vienības. Teicēji: Vilma Šīgere, Edgars Arājums. Savāktais materiāls: dziesmas, sakāmvārdi un parunas, rituāli un buramie vārdi, padomi, ticējumi, mīklas, teikas, nostāsti, anekdotes, pasakas, receptes, aforismi, vietvārdi.

Anita Andersone Dobelē un Dobeles pagasta Aizstrautniekos pierakstījusi 99 folkloras vienības. Teicēji: Jānis Andersons, Dace Grandovska, Armands Mednis, Ingrīda Andersone, Rolands Andersons, Valentīna Medne. Savāktais materiāls: SMS pantiņi, anekdotes, ticējumi, sakāmvārdi un parunas, pantiņi no atmiņu kladēm, padomi, anketas, tautasdziesmas, tosti, receptes, teikas.

Līga Vilce Kuldīgas novada Gudenieku pagastā pierakstījusi 48 folkloras vienības no teicējas Emīlijas Kantiķes. Savāktais materiāls: dziesmas, atmiņas, adījumu, izšuvumu raksti, vietvārdi, ēdienu receptes, padomi, skaitāmpanti, izteicieni, tautastērpa sastāvdaļu nosaukumi.

Linda Zande Cēsīs, Liepājā, Grobiņā un Kalētos pierakstījusi 34 folkloras vienības. Teicēji: Zelma Zaše-Zase, Linda Zande, Austra Amatnieks, Gunta Ziemele. Savāktais materiāls: padomi, tautasdziesmas, receptes, smieklīgi atgadījumi, ticējumi, atmiņu stāsti, paražas, austi un adīti rokdarbi, apvidvārdi, rotaļas, dejas.

Agnese Muceniece Liepājā un Preiļos savākusi 48 folkloras vienības. Teicēji: Agnese Muceniece, Edgars Bērziņš, Inese Muceniece, Malda Muceniece, Rolands Mucenieks, Laura Pudule, Lelde Možeika. Savāktais materiāls: dzeja, sakāmvārdi un parunas, dažādi teicieni un izteicieni, anekdotes, tosti, mazu bērnu valoda, zīlēšanas paņēmieni, ticējumi, SMS.

Antra Kovnatore Slampes pagasta Praviņās, Tērvetē un Liepājā pierakstījusi 36 folkloras vienības. Teicēji: Aivars Lejmalnieks, Ineta Folka, Antra Kovnatore. Savāktais materiāls: nostāsti, neparasti, dīvaini notikumi, mīklas, anekdotes, sakāmvārdi un parunas, domu graudi, izteicieni, bērnu folklora (izteicieni, atjautības uzdevumi, anekdotes).

Raimonda Gauše Virgas pagastā pierakstījusi 106 folkloras vienības. Teicēji: Anna Gauše, Raitis Šēnvalds, Anete Balcere, Linda Stankēviča, Velta Jermoņina, M. Gūža (vākusi Velga Štolca), Jolanta Bradzeniece, Aija Gauše. Savāktais materiāls: padomi, ticējumi, izteicieni, joki, pantiņi, rotaļas, nostāsti, adījuma raksti, zīlēšana.

Inese Rudovska Aizputes pagastā un Liepājā pierakstījusi 103 folkloras vienības. Teicēji: Elza Kārkliņa, Anna Šnabovica, Jautrīte Dumbrovska, Eriks Rudovskis, Inese Rudovska. Savāktais materiāls: nostāsti, ticējumi, padomi, receptes, dziesmas, parunas, anekdotes.

Linda Zuļģe Rucavā un Liepājā pierakstījusi 82 folkloras vienības no teicējām Guntas Timbras un Aigas Zuļģes. Savāktais materiāls: dziesmas un ziņģes, mīklas, sakāmvārdi, padomi, teikas, nostāsti, skaitāmpanti, anekdotes, receptes.

Laura Cērmane Valdgales pagastā, Liepājā un Līvānu novada Turku pagastā pierakstījusi 85 folkloras vienības. Teicēji: Anna Drafens, Anna Putneviča, Andris Vanags, Jānis Turkopulis, Marta Turkopule. Savāktais materiāls: dziesmas, tautasdziesmas, anekdotes, sakāmvārdi, nostāsti, ticējumi, receptes, mīklas.

Signe Ansone Grobiņā pierakstījusi 91 folkloras vienību. Teicēji: Mirdza Gūža, Signe Ansone, Gundega Ansone, Santa Galīgina. Savāktais materiāls: nostāsti, atmiņas, dziesmas, kapu uzraksti, mīklas, sakāmvārdi un parunas, tautasdziesmas, anekdotes, padomi, receptes, ticējumi, paražas.

Kristīne Ernestovska Ugāles un Puzes pagastā pierakstījusi 98 folkloras vienības. Teicēji: Ēriks Ronis, Ruta Siliņa, Jūle Zīle, Ērika Brāle. Savāktais materiāls: rotaļas un spēles, mīklas, ticējumi, sakāmvārdi un parunas, teikas, nostāsti.

Guna Mačanska Kandavas novada Cēres pagastā pierakstījusi 89 folkloras vienības. Teicēji: Smaida Mežmača, Ingrīda Mačanska, Raitis Ernestsons, Jānis Mačanskis, prese. Savāktais materiāls: ticējumi, padomi, māju nosaukumi, vietvārdi, anekdotes, īsziņas.

Sondra Grāvere Zaņas un Nīgrandes pagastā pierakstījusi 103 folkloras vienības. Teicēji: Ivita Kīsnica, Edgars Stolers, Velta Stolere. Savāktais materiāls: mīklas, pasakas, tautasdziesmas, dziesmas, sakāmvārdi un parunas, anekdotes, rotaļas un spēles, ticējumi.

Evita Siliņa Ventspils novada Ugālē savākusi 313 folkloras vienības. Pierakstītas anekdotes no Ugāles vidusskolas 9.b klases skolēniem.

Sanda Žaime Viesītes pilsētā un apkārtnē pierakstījusi 111 folkloras vienības. Teicēji: Vita Safānova, Līvija Jaksteviča, Vilma Ceirule, Emīlija Jodele, Inta Dāboliņa, Arnolds Striks. Savāktais materiāls: spoku stāsti, atmiņu stāsti, pasakas, teikas, baidāmie stāsti, tautasdziesmas, ticējumi, tradīcijas, dzejoļi, dziesmas, padomi, receptes, rokdarbu rakstu paraugi, godu žetonu paraugi, kāzu godu kartītes.

Zane Sāviča Tukumā pierakstījusi 108 folkloras vienības. Teicēji: Inga Sāviča, Ieva Sāviča, Irita Lazdiņa, Teiksma Sāviča, Aldis Sāvičs, Ilga Sāviča, Agnese Pirktiņa, Māris Kārkliņš, Zane Sāviča. Savāktais materiāls: ticējumi, sakāmvārdi un parunas, teikas, tautasdziesmas, pasakas, reklāmu un filmu parodijas, dažādi izteicieni, tosti, rituāli, mīklas.

Sintija Grietēna Liepājā pierakstījusi 109 folkloras vienības. Teicēji: Maruta Grietēna, Solveiga Klieče, Gvido Kliečis, Renārs Neimanis, Sintija Grietēna. Savāktais materiāls: tautasdziesmas, dziesmas, mīklas, ticējumi, sakāmvārdi un parunas, teikas, nostāsti, pasakas, lūgšanas, spēles, buramvārdi, anekdotes, receptes, skaitāmpanti.

Dagnija Freiberga Popē un Popes pagasta Vēdē pierakstījusi 100 folkloras vienības. Teicēji: Lilija Kukite, Ilga Felša, Ārija Grieze, Haralds Indriksons. Savāktais materiāls: anekdotes, nostāsti, spoku stāsti, teikas, pasakas, atmiņas, adījumu raksti, ticējumi, sakāmvārdi un parunas, dažādi izteicieni.

Aija Tumane Jaunjelgavā pierakstījusi 5 folkloras vienības. Teicēji: Ilze Jegorova, Evita Uzulniece, Baiba Rudzīte. Savāktais materiāls: pantiņi un novēlējumi.

Inguss Oškājs no anonīma teicēja Liepājā pierakstījis 24 folkloras vienības. Savāktais materiāls: medību ticējumi un atgadījumi medībās.

Unda Šteinberga Kuldīgā un Aizputē pierakstījusi 52 folkloras vienības. Teicēji: Alma Gāliņa, Inese Ziņģe, Dzintra Blūma. Savāktais materiāls: spoku stāsti, teikas, ticējumi, izteicieni, anekdotes, sakāmvārdi un parunas, atmiņu stāsti.

Maija Emsiņa Rucavas pagastā un Medzes pagastā pierakstījusi 90 folkloras vienības. Teicēji: Jānis Bidiņš, Katrīna Bidiņa, Zelma Atte, Anna Šmite, Vilma Kekte, Maija Emsiņa. Savāktais materiāls: atmiņu stāsti, receptes, dziesmas, mīklas, sakāmvārdi un parunas, ticējumi, anekdotes un kapakmeņu uzraksti no Kalna Urbānu kapiem, Rucavas kapiem un Mātru kapiem.

Agnese Lange Liepājā, Sakas novadā un Pāvilostā pierakstījusi 119 folkloras vienības. Teicēji: Silvija Arāja, Aina Bērziņa, Līna Kūdriņa, Arnolds Ziediņš, Vija Lange, Ārijs Lange, Vilma Lukaševica, Ināra Ikute. Savāktais materiāls: nostāsti, teikas, atmiņas, padomi, ticējumi, tautas medicīna, buramvārdi, tautasdziesmas, parunas, sakāmvārdi un teicieni, mīklas, spoku stāsti, tradīcijas, lūgšana.

Līga Lasmane Liepājā, Kuldīgā un Rumbas pagasta “Rūšsātos” pierakstījusi 128 folkloras vienības. Teicēji: Ausma Bērza, Emīlija Jansone, Ralfs Kiseļevs, Velta Kunafina, Lilija Marija Lapsa, Sandra Lasmane, Andris Lasmanis, Agrita Leināte, Ligita Leināte. Savāktais materiāls: dziesmas, atmiņas, tosti, tautas medicīna, sapņi, dzejoļi un skaitāmpanti, spoku stāsti, sakāmvārdi un parunas, nostāsti, ticējumi, teikas, anekdotes, mīklas, aforismi, baušļi, receptes, kāzu paražas, vārdu ievietošanas spēle.

Progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.