KrājumsKrišjanio Baruono draugija
KolekcijaCollection of Jēkabs Cinovskis
Atslēgvārdi
Atšifrēja Anna9
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2018-12-06 21:25:00
Atšifrējums Kur mana lielā
Knaucenes nūja?
Sitīšu griezei
Pa cekuliņ'.

4690

Mūs brālitis smuks puisitis,
Dzeltenim matiņim.
Kā žīdene tautu meita
Ar melnim matiņim.

4691

Kur, brāliti, aces liki,
Tādu ķēu lūkodams?
Es ar tādu nevarētu
Ne godīgi parunāt.
Man labāka cūku meita,
Nekā tava līgaviņ'.

4692

Nedomāji, tautu meita,
Še pārvesta saimeniec'.
Še būs veca māmuļiņa
Atslēdziņu glabātāj'.

4693

Meitu māte atbraukuse
Ar karošu vezumiņ'.
Cerējāse savu meitu
Par saimnieci iedevus'.

4694 

Mīļa Māŗa man vaicāja,
Ko nes zīda nēzdauge.
Nesu savu vaiņadziņu
Ar godiņu savalkāj'se.

4695

Ko gribi, māsiņa,
Par vaiņadziņu?
Vai gribi, es došu
Bērniem sēklu?
Tāļāk: miežam sēklu,
rudziem  "–"
pūŗiem "–"
zirņiem "–"
pelēko zosi,
balto aitu,

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.