0017-Rigas-otra-vidusskola-25-0037
ŠifravoLigaB
AtliktaTaip
PatvirtintasTaip
Taisytas2022-04-11 18:30:02
Šifravimasniekiem kāds roku pārcirta. Es stingri saspiedu roku un noskaitīju un tūlīt apstājos, balts vien palika.

18402

II vārdi asins aptur, kad iecirta kāja, kad saskaitīja: "Tu asen,"....tad 9 reiz: "Cērtu, cirvi akmenī, cērtu purva sūniņā, vairāk koda akmenī, nekā purva sūniņā. Zaimo, zaimo, D, T, D, D D, S. G Amen! Amen! Amen!

18403

Kad biju kāju nobraucijis 9 reizes: Cubi, cubi, saimes putra. Solmu jumti, molu mīnis. Daga, daga, drisa, dzisa, Zoimo, zoimo Dievs Tevs, Dievs Dēls, Dievs Svētais Gars. Āmen, āmen, āmen (Sāpes atjēma)

18404

Rožu vārdi: Mūsu Kungs Jēzus gāja pa jūru 9 reiz. Trīs rozes rociņā: viena sarkana, otra balta, trešā zila. Viena pazuda, otra iznīka, trešā iekrita ūdenī. Tā lai iznīkst kāda kura. Ka par stundu balta. Caur Jezu Kristu mūsu Kungu. Āmen! Āmen! Āmen!

18405

Viveļu vārdi. Trīs jūdzes uz priekšu, trīs jūdzes atpakaļ. Deviņas jūdzes uz priekšu, deviņas jūdzes atpakaļ. Iekš tā vārd[a] tā Ta Teva, Ta Dēla, Ta Svētā Gara, Āmen! Āmen! Āmen!

18406

Kad govij tika teļš, tad slaucot iemeta tukšā ķipītī degošu ogli un slauca virsū. Tik ilgi ta turēja, kamēr bija tikdaudz, ka varēja izvārīt putru. Tad namiņā
Šifruoti tekstą
KrājumsLatvių tautosakos archyvas
KolekcijaCollection of Riga Secondary School No. 2
Atslēgvārdi

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.