1389-04-05
KrājumsLatvių tautosakos archyvas
KolekcijaRomani folklore collection of Jānis Leimanis
Atslēgvārdi
Vienības#LFK-1389-14
Atšifrēja ievati
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2016-01-25 01:33:07
Atšifrējums mīri te jake me, kamasa barvale 
mana un ta es, vēlamies bagato
romeskīre čhā saji isi nadūr men- 
čigānu meiču, kuŗa ir netāļu no 
dir ane karčma. Romengīre phuredīr 
mums krogā. Čigānu vecaji
an jek glos dīne goli: lači Joi isi,
viena balsi sauca: laba viņa ir,
ne godžasa te bučasa, nāni godno
bet ar prātu un darbiem nav vērta
tīre čhāveske, ne jake so Tume, dād
tavam dēlam, bet ta ka Jūs, tēvs
te daij, la, kamena togi Joi mejāl
un māte, viņas gribat tad viņa lai butu
Tumāri bori.
Jūsu jauņuve.
Šunen mīre mila  
Klausaities [klausāties] mani mīlie
pšala. Čhāvo mīro, umbladžola vaše
brāļi. Dēls mans, kaŗjas [karas] pēc
bogitko romane pšilve dakīre čhake.
nabaga atraitnes čigānu mātes meitas.
Pošļi da rakirbena sāre gīne, svako
pēc šām sarunām visi gāja, katris
pe peskīri rīg. Džadžos kherdža peskīre
romņa te rakirla lake, so me keras
uz savu pusi. ? sauc savu sievu
ta rakirla lake, so me keras
un runa ar viņas, ko mēs lai daram,
sāre romengīre phuredīra dodžindle
visi čigānu vecaji piezīst
so pšilve dakīri čhaij isi locini vaš
ka atraitnes mātes meita ir dzimusi priekš
māre čhāveske. Daij šunindoi dova
mūsu dēla. Māte dzirdēdama to
gijasis telle godžatir. Joi rakirla peskīre
būtu nogājusi no prāta. viņa runa savam
romeske: mīro milo romoro mejačhel
vīram: mans mīlo vīriņ laipaliek [lai paliek]
žin taša, togi me tuke so fididīr phenava.
līdz rītam, tad es tev ko labāki pasacīšu.
Tašarlatir tikni zorica, javdža ko džadžos
Rīta mazā gaismiņā, nāca pie ?
Atšifrēja ievati
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2016-01-27 00:42:41
Atšifrējums mana un ta es, vēlamies bagato
čigānu meiču, kuŗa ir netāļu no
mums krogā. Čigānu vecaji
viena balsi sauca: laba viņa ir,
bet ar prātu un darbiem nav vērta
tavam dēlam, bet ta ka Jūs, tēvs
un māte, viņas gribat tad viņa lai butu
Jūsu jauņuve.
Klausaities [klausāties] mani mīlie
brāļi. Dēls mans, kaŗjas [karas] pēc
nabaga atraitnes čigānu mātes meitas.
pēc šām sarunām visi gāja, katris
uz savu pusi. ? sauc savu sievu
un runa ar viņas, ko mēs lai daram,
visi čigānu vecaji piezīst
ka atraitnes mātes meita ir dzimusi priekš
mūsu dēla. Māte dzirdēdama to
būtu nogājusi no prāta. viņa runa savam
vīram: mans mīlo vīriņ laipaliek [lai paliek]
līdz rītam, tad es tev ko labāki pasacīšu.
Rīta mazā gaismiņā, nāca pie ?
Atšifrēja ievati
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2016-02-02 00:56:51
Atšifrējums mīri te jake me, kamasa barvale
romeskīre čhā saji isi nadūr men-
dir ane karčma. Romengīre phuredīr
an jek glos dīne goli: lači Joi isi,
ne godžasa te bučasa, nāni godno
tīre čhāveske, ne jake so Tume, dād
te daij, la, kamena togi Joi mejāl
Tumāri bori.
Šunen mīre mila
pšala. Čhāvo mīro, umbladžola vaše
bogitko romane pšilve dakīre čhake.
Pošļi da rakirbena sāre gīne, svako
pe peskīri rīg. Džadžos kherdža peskīre
romņa te rakirla lake, so me keras
ta rakirla lake, so me keras
sāre romengīre phuredīra dodžindle
so pšilve dakīri čhaij isi locini vaš
māre čhāveske. Daij šunindoi dova
gijasis telle godžatir. Joi rakirla peskīre
romeske: mīro milo romoro mejačhel
žin taša, togi me tuke so fididīr phenava.
Tašarlatir tikni zorica, javdža ko džadžos