0190-Ciprians-Apsenieks-0014
KrājumsLatvių tautosakos archyvas
KolekcijaCollection of Cipriāns Apšenieks
Atslēgvārdi
Vienības#LFK-190-39b
#LFK-190-39c
#LFK-190-39d
#LFK-190-39e
#LFK-190-39f
#LFK-190-40
#LFK-190-41
#LFK-190-42
Atšifrēja Kristine
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2015-07-03 22:49:51
Atšifrējums Kam, saulīte, vēlu lēci, 
Kur tik ilgi kavējies?
Aiz viņiem kalniņiem
Bāra bernus sildīdama. 

39c

Lec, saulīte, rītā agri, 
Spīd pa logu istabā. 
Bārenīši kājas ava
Tumšajā i kaktiņā. 

39d

Sit kociņu pie kociņa, 
Lai iet saule vakarā;
Sveša māte ne māmiņa
Maz iedeva launadziņa. 
Bīsties grēku sveša māte, 
Neraudini bārenīti. 
Bārenīšu asariņas
Dieviņš svēra zelta svaru. 
Kur nokrita asariņa, 
Tur piebira sudrabiņa. 

39e

Gŗūts bij manim kalnā kāpt, 
Gŗūts bij lejā notecēt. 
Gŗūts bij manim svešu māti
Saukt par savu māmuliņu. 

39f

Kas to kalnu nolēkāja
Ar basām kajiņām?
Sērdienīši nolēkāja, - 
Tiem nav kāju āvējiņa.

40

Teci, teci, kumelini, 
Ar to lūka pavadiņu.
Gŗūti laiki, bargi kungi
Nedod kēžu kaldināt. 

41

Visi gaida mīļus vārdus, - 
Ko gaidīs bārenīts?
Bārenīša mīļi vārdi 
Gul zem zaļām velenām. 

42

Baltiem ziediem ievas zied, 
Vēl baltākas ābelītes.
Mīlē manim bāleliņš
Vēl vairāk tautu dēls.