1219-Krisjanu-pamatskola-0024
ŠifravoIlze Amanda Zakrevska
Atlikta
Patvirtintas
Taisytas2020-09-18 10:08:24
Šifravimas4.
un prosa, jyus gulat, Nizas niko nasok. Jyus gulat, ni kas niko nasoka. Prosa trešu reizi, jyus gulat, ni kas niko nasoka. Aha tikat gon reizi rūkā. Panam zūbinu ateārt visim golvas un rizīt. Reitā kēninš soka, kur jī tik ilgi guļ. Citim retim cēlēc pa prīkšu, bet šudin tik ilgi. Soka kēnenš uz sīvu ej pazaver kū jī dora. Sīva aizīt. Pazaver un atīt. Soka kēninam, saceju ka naturi. Visim acārstas galvas. Aizīt kēnenš nūzabreinoj. Sīva sacē, saceju ka naturi, saceju ka naturi. Redzin atgojs īnaidnīks un apcērtis galvas. Nūzabreinoj, sataisa stikla grobus katram sovu. Ilīk grobūs. Salej ar zolem lai ilgok stav un napyust. Īlīk šklepā, dalīk sargu lai sargoj. Zyutina tūs puisānu mota, palīk par dzagyusi. Atzkrīn un atsasāst uz šklepa. Pasoka saceju ka napalicit eatūrtu nakti un aizskrīn. Bet sargs nuzaklauseja, atsargoj visu nakti aizīt uz pili. Soka kēnenam, atskrēja dzagyuza, pasceja, smeeju ka nagulat catūrtū nakti. Un aizskrēja. Kēninš soka ka atskrīs vēl tad tu ju saker. Uz ūtras nakts atīt sargs, sargoj. Ap pusnaktim atskrīn dzagyuza. Un soka, sacejn ka nagulst uz catūrtas nakts. Un aizskrīn. Kēninš prosa nu sorga kur jei matās. Sargs parodeja kenim. Uz otos nakts īs pats kēninš sorgat, sargoj. Nakti atskrīn dzagyuza un soka, saceju ka nagulat catūrtu nakti. Tai kēninš, kai gyun tai azi astes sagiva. Tei dzagyuza palik par valnim cyuškom. Bet kēninš jos lailaida vaļā. Pēc tam jei palika par vārpsti. Kēninš pajēma un porlauza.
813 turp.
Šifruoti tekstą
KrājumsLatvių tautosakos archyvas
KolekcijaCollection of Krišjāņi Primary School
Atslēgvārdi
Vienības#LFK-1219-123

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.