1978-Valmieras-ekspedicija-10-0031
KrājumsLatvių tautosakos archyvas
Kolekcija20th scientific expedition in Valmiera district
Atslēgvārdi
Atšifrēja Guna57
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2018-11-09 16:07:23
Atšifrējums 56. 
bailes un tāpēc jautājis, kāpēc viņi traucējot šim mieru. Nu meitene sākusi stāstīt, ka māte viņu mazu nonāvējusi un šeit aprakusi. Arī tēvu viņa nonāvējusi un bez mācītāja aprakusi, tāpēc viņiem abiem neesot miera. Ja gribot, lai viņi vairs te nestaigātu, lai atvedot mācītāju un klēti iesvētot. Tā arī izdarījuši. No tā laika visiem bijis miers. 

2682

Teika par Auziņu mājām.
Lapsa otrpus ezera noķērusi vaboli. Gudrojusi. kur to izcept. Te pāri ezeram ieraudzījusi Auziņās uguni. Turējusi vaboli pret uguni. Grozījusi vienu un otru pusi. Domājusi, ka nu būs izcepusi, un sākusi ēst. Vabole skrivkšķējusi. Tad lapsa noteikusi: „Tavu karstu uguni! Nav tikai izcepusi, bet pavisam sadegusi!ˮ No tā laika vienmēr saka, ka Auziņās tā karstākā uguns. 

2683

Teika par Jaunzemu mājām. 
Burtnieku pagasta Jaunzemu mājās senāk dzīvojis velns. Jaunzemiem bijis puisis, viņš gulējis uz kūts augšas, kur katru nakti ticis novilkts zemē. Kādu nakti gaiši spīdējis mēness. Jaunzemiem cauri gājuši puiši un redzējuši, ka pa jauniem mūrētiem mājas pamatiem staigājis melns kaķis. Visi puiši teikuši, ka tas esot Jaunzemu velns. Puiši spēruši viņam ar kāju, bet neviens nav varējis iespert. Uzreiz melnais kaķis pārvērties par lielu sniega kūleni un ievēlies tuvējās eglītēs. No tā laika velnu Jaunzemos nav redzējuši. 

2684

Teika par Šudalas mājām. 
Šudalu māju saimnieku turējuši par lielu burvi. Viņš varējis izdarīt dažādas dīvainas lietas. Kādreiz Dukuru mājas vaļinieces gājušas uz Šudalas pļavu zāles plēst, bet kuru zāles kušķi noplēsušas, zāle sākusi brēkt kā mazs bērns. Nav vairāk tad plēsušas. Otrā dienā bijis tas pats. Kuru zāles kušķi noplēsušas, zāle brēkusi arvien vairāk. Neko darīt, nav varējušas vairāk plēst. Ļaudis runājuši, ka pļava 

turp.