0179-Nidera-vakums-01-0004
KrājumsLatvių tautosakos archyvas
KolekcijaCollection of Jānis Nīders
Atslēgvārdi
Atšifrēja Zane_Bicevska
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2018-01-03 17:10:02
Atšifrējums

23

Panaksnieki gaļas prasa,
Kur bij man gaļu ņemt:
Kaimiņos zirgs nosprāga
Braucet paši pakaļā. 

24

Ēdet nu, panaksnieki
Salda garda gaļa bija:
Sprāgusi cūka, slīkusi kaza,
Trīs gadi pūdēta dambīša [Dambīts - dīķīts] malā. 

25

Es pa ceļu gan neiešu,
Kamēr ska'di padarīšu:
Gaiļam kaklu nocirtīšu
Galdam stūŗi nositīšu.

26

Māsiņ, mana žēlīgā,
Tev žēlīga valodiņa;
Dzird es tevi runajam,
Birst man gaužas asariņas.  

27

Luste, luste vanagam
Zīle dzied kaņepēs;
Luste tautu dēliņam,
Ka es augu bāliņos.

28 

Bērziņš lapas darināja
Es darinu vaiņadziņu;
Bērziņam salna trauca
Man nocēla sveši ļauts.

29

Sveši ļauts svešā zemē
Noceļ manu vaiņadziņu:
Rāva ziedu deva marku
Lauza zaru pusdalderi. 

30

Dēlu māte raganiņa
Atdod manu vaiņadziņu;
Es atdošu tavu dēlu
Kuru dienu gribēdama. 

31

Lustīt manu, vēlīt manu
Bāliņos palikusi;
Gan gribēju - nevarēju,
Līdzi vest tautiņās.

32

Tumsā tautas mani veda
Melnus jūdza kumeliņus;
Lai celiņu neredzēju
uz saviem bāliņiem. 

33

Dziedātāju mani veda
Pie rauduļa tēva dēla;
Cik es gribu padziedāt ,
Viņš man gauži raudināja. 

34

Trūka manim, kas man trūka,
Trūka manim divi labi:
Trūka manim meitas vārda,
Trūka pērļu vaiņadziņa. 

35

Tika manim, kas man tika, 
Tika manim divi labi:
Tika manim sievas vārds,
Tika duka mugurā. 

36

Micīt manu gŗūtu mūžu,
Ik rītiņu mazgajama;
Vaiņadziņu novalkāju, 
Ne reizites nemazgāju.

37

Ssitet kaunet pedelīti [Pedelīte-pastarīte],
Lai tā liela neizaug:
Māte pūra man nedeva,
Pedelītei glabādama. 

38

Kas tā tāda griezes galva,
Sēd pie mana bāleliņa;
Mans bāliņš kā kundziņš
Vaskajiem matiņiem. 

39

Dod, Dieviņ, lietum līt,
Nnejās puiši pieguļā;
Sies pie mieta kumeliņu,
Nāks pie manis klāt gulēt.