0179-Nidera-vakums-01-0005
KrājumsLatvių tautosakos archyvas
KolekcijaCollection of Jānis Nīders
Atslēgvārdi
Atšifrēja Zane_Bicevska
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2018-01-03 17:23:12
Atšifrējums

40

Guļu, guļu miegs nenāk,
Ar šo laisko [slinko] līgaviņ;
Kā man bija miegam nākt
Un tiem melniem paladziņiem.
Lai būt melni, kaut būt melni,
Ka nebūtu salāpīti;
Ka nebūtu salāpīti,
Ar kažoka ielapiem.
Kaķu ādas ielapiem
Kaņupeju pakulām.

41

Dimd, dimd pūriņš,
Caur silu vedot:
To darīja lieli miegi,
Lieli gaŗi pastāviņi.

42

Puiši jāja pieguļā
Meitas līdzi taisījās;
Puišiem svārki, kažociņi,
Meitām balti paladziņi.

43

Pie upītes pieliecos
Padzert skaidra ūdentiņa;
Datek zaļa līdaciņa 
Norauj manu vaiņadziņu.
Ņem brālīti oša laivu
Brauc pēc mana vaiņadziņa;
Oša laiva smaga koka, 
Tā nogrima dibenā. 
Ņem brālīti liepas laivu
Brauc pēc mana vaiņadziņa;
Liepas laiva viegla koka,
Tā negrima dibenā.

44

Kur tautieti tie vārdiņi,
Ko mēs kopā runājam?
Tu solījies mani ņemt,
Pirkt man zelta gredzentiņ.
Ne nu ņēmi, ne nu pirki,
Šķelmjam, šķelmja valodiņa. 

45

Driķus sēju, driķus aru, 
Driķus  lēti ritināt;
Maza mana līgaviņa
Nespēj rudzu ritināt. 

46

Celies mana līgaviņa,
Nezacelies raudādama;
Vei tev trūka tīras maizes
Vai mēs mīļi nedzīvojam. 

47

Tautiets mani mīļi lūdza,
Nāc puķīte šoruden.
-Sirdspuķīte, dvēselīte,
Es neiešu šoruden.
Ja tu gribi, tad pagaidi
Do citam rudeņam,
Tas es iešu, tad es būšu,
Ar visām telītēm. 

48

Ganos gāju, kanci [maizes riecinu] ēdu,
Skaista augu netiklīte
Tāpat mani puiši ņēma
Skaistumā raudzīdamies. 

49

Kliedzet gani, brēcet gani,
Man nomira līgaviņa;
Pats es vaira nevarēju, 
Aiz lielām žēlabām. 

50

Vai būs dziedāt, vai būs raudāt,
Man nomira līgaviņa;
Labāk dziedāt, nekā raudāt,
Vai es citas nedabūšu.

51

Brāļi māsu pārdevuši
Par ābolu vācelīti;
Vai jūs traki bāleliņi,
Vai ābolu neredzeiši?

52

Slauku, slauku pagalmiņu,
Labu ļaužu gaidīdama;
Kā ieraugu neveiklīšus
Steidzu slaucīt sētmalē.