University of Latvia

OrganizacijaUniversity of Latvia
Papildoma informacija

1919. gada 28. septembrī nodibināta Latvijas Augstskola, no 1923. gada 28. marta tā pārveidota par Latvijas Universitāti, kas pastāvēja līdz 1940. gada jūnijam.

No 1940. gada jūnija līdz 1941. gada jūnijam – Latvijas Valsts universitāte.

1942.–1944. gadā, nacistiskās okupācijas laikā to sauca par Rīgas Augstskolu.

No 1944. gada līdz 1958. gadam – Latvijas Valsts Universitāte.

1958.–1990. gads – Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte.

Kopš 1990. gada – Latvijas Universitāte.

Citi nosaukumiLatvijas Augstskola (Vēsturiskais)
P. Štučkas Latvijas Valsts universitāte (Vēsturiskais)
Saistītās organizācijasStudents
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Universitātes Avīze
LU Dzimtes studiju centrs
Latvijas Augstskola
Fraternitas Rigensis
KrājumiLatvių tautosakos archyvas
Latvijas literatūra
Rodomi rezultatai 1-11.
SīktēlsNumeris@@@@FondasIestādeKalbosMetai 
  
Latvijas Universitātes izdevumi
36776Latvijas Universitātes izdevumiLITUniversity of Latvialv
Rodomi rezultatai 1-66.
Maža nuotraukaTypeNumerisMetaiAutoriusUžrašasAsmenys 
  
Attēls5692009Literatūrzinātnieki Viesturs Vecgrāvis, Pauls Daija un Ojārs Lāms konferencē Lettische Kultur und Herrnhuter Brüdergemeine [Latviešu kultūra un Hernhūtes brāļu draudze] Hernhūtē (Vācijā).
Attēls1541Grupa LU mācībspēku. 1. rindā no kreisās: A.Dauge, K.Balodis, J.Velme, J. Lautenbahs, E. Felsbergs, P. Šmits, L. Bērziņš; 2. rindā no kreisās: A.Spekke, J. Plāķis, E. Blese, P. Jurevičs, nezināms, P. Dāle, K. Straubergs, A. Tentelis, R.Jirgens, P. Zālīte, F. Balodis, J.Kauliņš.
V. Rīdzenieka foto 1920.gadi.
Foto no: RTMM_80715-Latvijas-vesture
Attēls15431925Vilis RīdzenieksLU mācībspēku grupa 1920. gados. 1. rindā no kreisās: A.Dauge, K.Balodis, J.Velme, J. Lautenbahs, E. Felsbergs, P. Šmits, L. Bērziņš; 2. rindā no kreisās: A.Spekke, J. Plāķis, E. Blese, P. Jurevičs, nezināms, P. Dāle, K. Straubergs, A. Tentelis, R.Jirgens, P. Zālīte, F. Balodis, J.Kauliņš.
V. Rīdzenieka foto. Avots: RTMM Latvijas vēstures fonds nr.80715 Latv.v. F6/12
Attēls822
Attēls1341926Rakstnieka un aktiera Rutku Tēva (īst. v. Arveds Mihelsons, 1886–1961) vēstule rakstniekam Pāvilam Gruznam (1878–1950). Rakstīta ap 1926. gadu. Vēstule Rakstniecības un mūzikas muzejā, RTMM 81553.
Vēstule tiek runāts par žurnāla “Joku Ziņas” veidošanu, kurš iznāca 1926. gadā un tā galvenais redaktors bija Ačuks (īst. v. Arnolds Ruberts, 1893–1960), tas iznācis ar grāmatizdevēja Kārļa Rasiņa (1886–1974) palīdzību. Rutku Tēvs aicināja Gruznu pievienoties autoru lokam, piebilstot, ka rakstīt "Joku Ziņām" uzrunāti arī:
Zvārgulis (dzejnieks Edvards Treimanis-Zvārgulis, 1866–1950);
Ezops (rakstnieks un dzejnieks Jānis Akuraters, 1876–1937);
Fra (rakstnieks un dzejnieks Antons Austriņš, 1884–1934);
Bendradarbis (dzejnieks Kārlis Krūza, 1884–1960);
Fr. Plostnieks;
Kuri-Beri (īst. v. Arvīds Valdmanis, 1890–1942).
Vēstule Rakstniecības un mūzikas muzejā, RTMM 81553.

Teksta atšifrējums:

Mīļais Gruzna!
Lieta ir tāda:
Mēs, no dieva žēlastības, Ačuks, Kuri-Beri un es, un vēl citi arī, pēc vesela mēneša ilgas studierēšanas izgudrojām, ka vajadzīgs laist tautā vienu humoristisku avīzi. Un nosauksim viņu, laikam, – “Joku Ziņas”.
Iemesli tam solim bij dažādi. Vispirms “Svari” vairs nevar kārtīgi maksāt parādu par veco gadu, par šo gadu i nerunājot. Ievirzīt “Svarus” kautcik dzīvākos ūdeņos neparko neizdodas. Puricam ir pašam savi ieskati. “Sikspārnis” pateicoties farizejiem“izdevējiem” un pēdējiem redaktoriem ir dzīvs mironis ar sliktu smaku. Tā tad uz viņa mēsliem var audzēt jaunu avīzi.

Rokraksta informāciju sagatavojusi Ruta Kurpniece
Attēls1351926Rakstnieka un aktiera Rutku Tēva (īst. v. Arveds Mihelsons, 1886–1961) vēstule rakstniekam Pāvilam Gruznam (1878–1950). Rakstīta ap 1926. gadu. Vēstule Rakstniecības un mūzikas muzejā, RTMM 81553.
Vēstule tiek runāts par žurnāla “Joku Ziņas” veidošanu, kurš iznāca 1926. gadā un tā galvenais redaktors bija Ačuks (īst. v. Arnolds Ruberts, 1893–1960), tas iznācis ar grāmatizdevēja Kārļa Rasiņa (1886–1974) palīdzību. Rutku Tēvs aicināja Gruznu pievienoties autoru lokam, piebilstot, ka rakstīt "Joku Ziņām" uzrunāti arī:
Zvārgulis (dzejnieks Edvards Treimanis-Zvārgulis, 1866–1950);
Ezops (rakstnieks un dzejnieks Jānis Akuraters, 1876–1937);
Fra (rakstnieks un dzejnieks Antons Austriņš, 1884–1934);
Bendradarbis (dzejnieks Kārlis Krūza, 1884–1960);
Fr. Plostnieks;
Kuri-Beri (īst. v. Arvīds Valdmanis, 1890–1942).
Vēstule Rakstniecības un mūzikas muzejā, RTMM 81553.

Teksta atšifrējums:

Mēs runājām ar vienu, otru bagātāku cilvēku, bet neviens negrib tagad laikrakstu izdot, kamēr beidzot salīgām ar Rasiņu – “Rīgas Ziņu” galveno vīru un bijušā “Pūcesspieģeļa” izdevēju. Pēc četru nedēļu kalkulācijas un apdomāšanas, Rasiņš, izrēķināja, ka tāda “Joku Avīze” ies. Viņš iegulda laikrakstā naudu, ņemot par to zināmu procentu (cik? to es vēl nezinu, to nokārtos galven. redaktors Ačuks.) Un peļņu, kādu mēs visi ceram, viņš dala uz pusēm ar līdzstrādniekiem, t.i. palielina honorārus un redaktoru algas. Pagaidām honorāri gan nav lieli, bet kādus 10–12 santīmus maksās.Tā tad, mīļais Gruzna, ja Jums šis pasākums nav nesimpātisks, tad lūdzu, rakstat ko priekš mūsu avīzes.
Un ja esat ar mieru, tad atsūtat man tūlīt atbildi ar kartiņu [pasvītrots], lai zinam, kas būs un kas nebūs.
No vecākiem kolēģiem, bez Jums, vēl lūdzam talkā Zvārguli, Ezopu, Fra, Bendradarbis, Fr. Plostnieku.
Laikraksts, katrā ziņā, būs bezpartejisks un domāts vairāk plašākām masām.
Nu, mīļu sveicienu, un neaizmirstat atrakstīt, ko Jūs domājat.
Augstcienībā
Jūsu Rutku Tēvs
[Michelsons]

Adrese:
Rigā. Tērbatas ielā 39. dz 3.
Arv. Michelsons

Rokraksta informāciju sagatavojusi Ruta Kurpniece
Rodomi rezultatai 1-66.
Rodomi rezultatai 1-2035.
AutoriusPavadinimasIzdošanas vietaIzdošanas gadsKategorijos 
 
Jēkabs Lautenbahs
Angļu literatūras vēsture XVI. gadsimtenīRīga 1922
lekciju konspekti
mācību literatūra
literatūrzinātniskie darbi
Andrejs Pumpurs
Bearslayer: the Latvian legend.2007
Aina Blinkena
Caur vārdu birzi IIRīga 2017
pētījumi valodniecībā
zinātnisks raksts
Konstantīns Raudive
Alberts Freijs
Voldemārs Maldonis
Cilvēks, viņa daba un laiksRīga 2017
Ernests Blese
Valdemārs Ģinters
Francis Balodis
Eduards Volters
Congressus secundus archaeologorum Balticorum RigaeRīga 1931
literatūrzinātniskie darbi
vēstures pētījumi
pētījumi valodniecībā
zinātnisks raksts
Voldemārs Maldonis
Evanģeliskā dogmatikaRīga 1939
religious literature
Anastasija Stikāne
Feministica Lettica 2Rīga 2001
pētījums
Jānis Stradiņš
Ausma Cimdiņa
Silvestrs Gaižūns
Dace Lūse
Gundega Repše
Inga Ābele
Māra Grudule
Ojārs Lāms
Sandra Sebre-Lagzdiņa
Eva Eglāja-Kristsone
+12
Feministica Lettica 2003Rīga 2003
literatūrzinātniskie darbi
zinātnisks raksts
Ausma Cimdiņa
Ieva Kalniņa
Janīna Kursīte
Silvija Radzobe
Māra Grudule
Ojārs Lāms
Ilze Rūmniece
Līga Ulberte
Dace Markus
Aija Fedorova
+4
Philology and arts at the University of Latvia, 1919-2009Rīga 2009
atmiņas
dokumenti
apcere
vēstures pētījumi
zinātnisks raksts
Pēteris Zālīte
Frensis Bekons, viņa dzīve un filozofija, sakarā ar grieķu filozofiju, viduslaiku sholastiku un renesansiRīga 1926
monogrāfija
pētījumi filozofijā
Inga Žolude
Grēksūdzes dzeja amerikāņu un latviešu literatūrāRīga 2015
disertācija
Pēteris Ķiķauka
Grieķu literatūras vēstureRīga 1944
literatūrzinātniskie darbi
monogrāfija
Ojārs Lāms
Zane Šiliņa
Hellenic dimension: materials of the Riga 3rd International Conference on Hellenic StudiesRīga 2012
Valda Čakare
Ieva Kalniņa
Raimonds Briedis
Ilona Miezīte
Ilze Rūmniece
Zane Šiliņa
Vita Paparinska
Hellēņu mantojums: Rīgas 2. starptautiskās hellēnistikas konferences materiāli2008
Zinātniskie darbi
Ludis Bērziņš
Ievads latviešu tautas dzejā, 1.d. Metrika un stilistikaRīga 1940
folkloras materiālu vākums
pētījums
Olga Senkāne
Ilzes Šķipsnas prozas poētika : sižets, tēli, vēstījumsRīga 2003
literatūrzinātniskie darbi
disertācija
Dace Ūdre
Jānis Asars latviešu literatūrkritikas vēsturēRīga 1994
mācību līdzeklis
Artūrs Krūmiņš
Kristaps Morbergs 1844–1928Rīga 1938
Prose
Juris Plāķis
Kursenieku valoda1927
pētījumi valodniecībā
Arnolds Spekke
L’influence italienne sur la côte orientale de la Baltique avant et pendant la RenaissanceRīga 1935
vēstures pētījumi
Rodomi rezultatai 1-2035.

Kartes leģendaRodomi rezultatai 1-88.
#VietaDataTipasVietas tips
  
1Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
28.03.1923LocationBuilding, house
2Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
(Nav norādīts)LocationBuilding, house
3Jūrmalas gatve 74/76, Rīga
(Jūrmalas gatve 76, Rīga, LV-1083)
(Nav norādīts)LocationBuilding, house
4Lomonosova iela 1A, Rīga
(Lomonosova iela 1A, Rīga, LV-1019)
2000LocationBuilding, house
5Brīvības bulvāris 32, Rīga
(Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050)
(Nav norādīts)LocationBuilding, house
6Kronvalda bulvāris 4, Rīga
(Kronvalda bulvāris 4, Rīga, LV-1010)
(Nav norādīts)LocationBuilding, house
7Imantas 7. līnija 1, Rīga
(Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083)
(Nav norādīts)LocationBuilding, house
8Aspazijas bulvāris 5, Rīga
(Aspazijas bulvāris 5, Rīga, LV-1050)
(Nav norādīts)LocationBuilding, house

Agita Kaužēna

Agnese Jauna

Agneška Smaževska

Agrita Ozola

Aija Konstante

Aija Taimiņa

Aija Upleja

Aija Uzulēna

Aina Plaude

Aina Rudzroga

Aivars Madris

Alberts Freijs

Alberts Galiņš

Alberts Raidonis

Aldis Pommers

Aleksandrs Adamāns

Aleksandrs Būmanis

Aleksandrs Dulbe

Aleksandrs Garančs

Aleksandrs Grīns

Aleksandrs Liepa

Aleksandrs Pelēcis

Aleksandrs Plensners

Aleksandrs Rūdolfs Hofmanis

Aleksandrs Veinbergs

Aleksandrs Velce

Aleksandrs Vidiņš

Alfons Francis

Alfreds Kalnājs

Alfrēds Goba

Alfrēds Gāters

Alfrēds Sausne

Alise Bogdanova

Alma Birzeniece

Alma Bēne

Alma Draška-Starka

Alma Gobniece

Alma Medne-Romāne

Alvils Augstkalns

Alīda Cīrule

Alīse Karlsone

Anda Baklāne

Anda Buševica

Anda Kubuliņa

Anda Kuduma

Andina

Andis Mitāns

Andis Surgunts

Andra Brēdermane

Andrejs Grāpis

Andrejs Johansons

Andrejs Migla

Andrejs Spekke

Andrejs Vičs

Andris Kuprišs

Andris Petrovs

Angelika Gailīte

Anna Auziņa

Anna Dagda

Anna Dimante

Anna Dzintare

Anna Dārziņa

Anna Kliešmete

Anna Pāvule

Anna Pāvulāne

Anna Sakse

Anna Tirzmala

Anna Zaprovska

Annele Slišāne

Annika Suna

Ansis Karps

Ansis Kurmis

Antonija Veroni Millere

Antonijs Puķudruva

Antons Birkerts

Antons Bārda

Antra Birgersone

Antra Upeniece

Apine

Apolonija Laurinoviča

Aranka Laczházi

Arnis Koroševskis

Arnis Skujiņš

Arno Jundze

Arno Teivens

Arnolds Apalups

Arnolds Apse

Arnolds Grava

Arnolds Ikars

Arnolds Jansons

Arnolds Lūsis

Arnolds Pēteris Aizsilnieks

Arnolds Rasa

Arnolds Spekke

Artis Ostups

Artis Svece

Arturs Baumanis

Arturs Bērziņš

Arturs Jurkevičs

Arturs Kroders

Arturs Ozols

Arturs Skutelis

Arturs Spīgulis

Arturs Stalažs

Arturs Strautmanis

Arturs Voitkus

Artūrs Krūmiņš

Artūrs Veisbergs

Arveds Alksnis

Arveds Švābe

Arvis Kolmanis

Arvīds Blaumanis

Arvīds Brastiņš

Arvīds Deģis

Arvīds Dravnieks

Arvīds Grigulis

Arvīds Jēkabs Melliņš

Arvīds Klāvsons

Arvīds Mālītis

Auguste Baumane-Dubulte

Augusts Pētersons

Augusts Smagars

Augusts Ģiezens

Auseklis Zaļinskis

Ausma Cimdiņa

Ausma Roga

Austra Dāle

Austra Kārkliņa

Austra Leja

Austra Liepiņa

Austra Ozoliņa-Pelse

Austra Rudzīte

Austra Skujiņa

Austra Tamuža

Austra Šlesere

Babete Blicava

Baiba Zīle

Benedikts Kalnačs

Benjamiņš Jēgers

Benno Ābers

Bernhards Kasars

Berta Šiliņa

Betija Celitane

Biruta Senkēviča-Ziemane

Biruta Ērgle

Broņislavs Tabūns

Bārbala Simsone

Cipriāns Apšenieks

Dace Deniņa

Dace Judina

Dace Lāže

Dace Lūse

Dace Meiere

Dace Micāne-Zālīte

Dace Vīgante

Dagmāra Ausekle

Dagnija Šleiere

Daiga Lapāne

Daila Liepa

Daina Auniņa

Daina Krūmiņa

Daina Sirmā

Daina Tabūna

Daina Šķēle

Dens Dimiņš

Dina Kārkliņa

Dita Jonīte

Dzintars Kiršteins

Dzintars Sodums

Dzintra Žuravska

Dārta Sīka

Džeina Šteinberga

Džena Andersone

Džonatans Melgalvis

Džuljeta Plakidis

Edgars Andersons

Edgars Bernhards Bergs

Edgars Dunsdorfs

Edgars Katajs

Edgars Sūna

Edgars Šillers

Edmunds Zirnītis

Eduards Aivars

Eduards Patvaldnieks

Eduards Zariņš

Eduards Zicāns

Eduards Ādamsons

Eduards Ātrens

Eduards Šmugajs

Edvīns Mednis

Edvīns Raups

Edīte Elksnīte

Edīte Hauzenberga-Šturma

Egīls Venters

Egīls Šņore

Eiženija Peile

Eleonora Upatniece

Elfrīda Ezera

Elizabete Elīza Bitāne

Elmārs Caune

Elmārs Kociņš

Elmārs Zaļums

Elmīra Cacure

Elvīra Kociņa

Elvīra Leja

Elza Kokare

Elza Mīla Ābele

Elza Žiglevica

Elīna Bākule-Veira

Elīna Kokareviča

Elīna Vendija Rībena

Elīza Irma Dankere

Emija Grigorjeva

Emma Andersone

Emma Drille

Emma Miķelsone-Malkava

Emīlija Vanaga

Emīls Dēliņš

Emīls Fross

Eriks Ādamsons

Erna Kornēlija Murevska

Ernests Aistars

Ernests Blese

Ernests Eferts-Klusais

Ernests Slaucītājs

Ernests Spīčs

Ernestīne Niedra

Eva Eglāja-Kristsone

Eva Mārtuža

Eva Rubene

Evija Caune

Evija Gulbe

Evita Ašeradena

Felikss Krusa

Francis Murāns

Franciska Ermlere

Fricis Rokpelnis

Fricis Šterns

Frīda Antipova

Georgs Šleiers

Gints Tervits

Gita Grīnberga

Guna Ikona

Gunars Janovskis

Gundars Drillis

Gunita Boka

Gunita Krilova

Gunta Skuja

Guntis Pakalns

Guntis Valujevs

Gunārs Bībers

Gustavs Jurevičs

Hamilkārs Lejiņš

Haralds Biezais

Haralds Matulis

Helena Laurinoviča-Proņevska

Helga Grase

Helmārs Rudzītis

Henriks Trūps

Hermanis Albats

Hermanis Buduls

Hermanis Kreicers

Heronims Tihovskis

Herta Krauja

Herta Lindberga

Hugo Puriņš

Hugo Skrastiņš

Hugo Teodors Krūmiņš

Hugo Vītols

Ieva Aniņa

Ieva Celmiņa

Ieva Dubiņa

Ieva Garda-Rozenberga

Ieva Kalniņa

Ieva Lapinska

Ieva Lase

Ieva Melgalve

Ieva Plūme

Ieva Rodiņa

Ieva Samauska

Ieva Struka

Ilga Melnbārde

Ilga Šuplinska

Ilmārs Bastjānis

Ilmārs Šlāpins

Ilona Leimane

Ilona Salceviča

Ilona Ķepale

Iluta Dzene

Ilze Aizsila

Ilze Graudiņa

Ilze Jansone

Ilze Kangro

Ilze Sperga

Ilze Stikāne

Imants Reitmanis

Indra Brūvere

Indriķis Šterns

Inese Mičule

Inese Treimane

Ineta Atpile

Ineta Judzika

Inga Mežaraupe

Inga Pizāne

Inga Skujiņa

Inga Žolude

Ingrida Vīksna

Inguna Cepīte

Inguna Daukste-Silasproģe

Ingus Barovskis

Ingūna Beķere

Ināra Andžāne

Ināra Klekere

Irene Mellis

Irina Ozoliņa

Irma Bērziņa

Irma Cēbere

Irma Liepsala

Irma Skrodere

Irma Vīksniņa

Irēne Blūmfelde

Irēne Karule

Ivars Orehovs

Ivars Šteinbergs

Iveta Pavziniuka

Iveta Pētersone

Iveta Ratinīka

Iveta Salgrāve

Iveta Troalika

Iveta Šimkus

Jana Veinberga

Jana Vērdiņa

Janīna Babre

Janīna Kursīte

Jausma Ābrama

Jezups Trasuns

Jonāss Miesnieks

Joņs Opincāns

Julijans Vaivods

Jurijs Sadlovskis

Juris Nikolajs Vidiņš

Juris Pabērzs

Juris Plāķis

Juris Rubenis

Jursone

Jāna Priede

Jānis Alberts Jansons

Jānis Andrups

Jānis Auzenbahs

Jānis Bergs

Jānis Bičolis

Jānis Bunduls

Jānis Burdajs

Jānis Elsbergs

Jānis Grots

Jānis Grīns

Jānis Grīziņš

Jānis Indāns

Jānis Ivars Stradiņš

Jānis Kadilis

Jānis Kalns

Jānis Klīdzējs

Jānis Krastiņš

Jānis Kušķis

Jānis Logins

Jānis Martinsons

Jānis Medenis

Jānis Melbārzdis

Jānis Nelsons

Jānis Niedre

Jānis Oga

Jānis Osvalds Muižnieks

Jānis Ozoliņš

Jānis Plaudis

Jānis Radāns

Jānis Rudzītis

Jānis Sanders

Jānis Skalbe

Jānis Soms

Jānis Upītis

Jānis Viesiens

Jānis Voldemārs Bērziņš

Jānis Zanders

Jānis Zariņš

Jānis Zellītis

Jānis Zelčāns

Jānis Zālītis

Jānis Āboliņš

Jānis Ģirupnieks

Jānis Šķirmants

Jēkabs Graubiņš

Jēkabs Jansons-Saiva

Jēkabs Lautenbahs

Jēkabs Velme

Jōņs Karūdznīks

Jūlija Dibovska

Jūlijs Celmiņš

Jūlijs Lācis

Jūlijs Roze

Kaldejs Arums

Karina Eglīte-Bērziņa

Karola Dāle

Karstens Lomholts

Kaspars Poikāns

Kaspars Zalāns

Katrīna Rudzīte

Klāra Kozlovska

Klāra Rēdliha

Klāvs Siliņš

Knuts Lesiņš

Konstance Berga

Konstance Krakope

Konstantins Krusts

Konstantīns Karulis

Krista Anna Belševica

Krista Burāne

Kristaps Gržibovskis

Kristiāna Kārkliņa

Kristīne Ilziņa

Kristīne Jukāma

Kristīne Ulberga

Krišjānis Ancītis

Krišjānis Zeļģis

Kārlis Abens

Kārlis Baltpurviņš

Kārlis Bilzens

Kārlis Dišlers

Kārlis Draviņš

Kārlis Dzelzītis

Kārlis Dziļleja

Kārlis Egle

Kārlis Freinbergs

Kārlis Ieleja

Kārlis Jēkabs Miltiņš

Kārlis Krauliņš

Kārlis Kurcalts

Kārlis Kāre

Kārlis Kārkliņš

Kārlis Pauls Pētersons

Kārlis Plukšs

Kārlis Pēteris Kundziņš

Kārlis Straubergs

Kārlis Strauts

Kārlis Vismanis

Kārlis Vērdiņš

Kārlis Zvejnieks

Kārlis Ābele

Laima Akuratere

Laima Kalniņa

Laima Rūmniece

Laimdota Ločmele

Laimdota Ristameca

Laimons Rudzītis

Latvija Kuršinska

Laura Adlers

Laura Brokāne

Laura Dreiže

Lauris Veips

Lazars Volfs

Lelde Jauja

Leonards Latkovskis

Leons Rumaks

Leonīds Breikšs

Leonīds Slaucītājs

Lidija Auzāne-Tīcmane

Lidija Būcēna

Lidija Hofmane-Grīnberga

Lidija Leikuma

Lidija Pērļupe

Ligita Paegle

Lija Blūma

Lija Kronberga

Lilija Berzinska

Lilija Dunsdorfa

Lilija Grāve

Lilija Puže

Lilita Kadaša

Linards Zolnerovičs

Linda Grīnberga

Linda Nemiera

Lita Silova

Ludis Bērziņš

Ludvigs Sēja

Luijs Mišels Žonvāls

Lāsma Gaitniece

Līva Grudule

Līvija Bičole

Lūcija Bērziņa

Madara Eversone

Maiga Damroze

Maija Krekle

Maija Ligere

Maija Melbikse

Margarita Ausala

Marija Anmane

Marija Bērziņa

Marija Galeniece

Marija Lamstere-Saliņa

Marija Muceniece-Induse

Marika Taube

Marta Apīne

Marta Bērzape

Marta Grimma

Marta Jagare

Marta Lange

Marta Rasupe

Marta Skuja

Marts Pujāts

Marģeris Zariņš

Matīss Siliņš

Matīss Treimanis

Melita Svarāne

Melānija Vanaga

Miervaldis Birze

Miervaldis Bumbieris

Milda Grīnfelde

Milda Klampe

Milda Priedulāja

Milda Zālīte

Mirdza Gaile

Mirdza Kaspare

Mirdza Rēpele

Mirdza Timma

Mirdza Čuibe

Mirdza Ķempe

Miķelis Bukšs

Miķelis Gopers

Mudīte Austriņa

Māra Grudule

Māra Kalniete

Māra Poļakova

Māra Ulme

Māra Zviedre

Māris Mičerevskis

Māris Ruks

Māris Salējs

Mārtiņš Bruņenieks

Mārtiņš Celms

Mārtiņš Kalndruva

Mārtiņš Zīverts

Mārīte Āboltiņa

Natālija Giluča

Nellija Ziemele

Nikolajs Malta

Nikole Naua

Nora Ikstena

Nora Valtere

Nora Vētra

Norberts Neikšānīts

Ofēlija Sproģere

Ojārs Lāms

Olga Andžāne-Zvirgzdiņa

Olga Dzelzīte

Olga Laicena

Olga Senkāne

Oskars Grimms

Oskars Perro

Oskars Seiksts

Oskars Vizbulis

Osvalds Freivalds

Osvalds Lācis

Osvalds Zebris

Oto Brikšķis

Oto Čakars

Oļģerts Kroders

Oļģerts Liepiņš

Oļģerts Rozītis

Paula Jēgere-Freimane

Paula Lūcija Lejiņa

Paula Pļavniece

Paulis Kalva

Pauls Albats

Pauls Bankovskis

Pauls Daija

Pauls Dāle

Pauls Jurevičs

Paulīne Kaire

Pāvils Klāns

Pāvils Rozītis

Pāvils Videvuds Zicāns

Pāvils Vīlips

Pēteris Abuls

Pēteris Baško

Pēteris Mežulis

Pēteris Norvilis

Pēteris Ramizars

Pēteris Stepiņš

Pēteris Strods

Pēteris Ķikuts

Pēteris Ķiķauka

Pēteris Šmits

Raimonds Bebris

Raimonds Jaks

Raimonds Jānis Skrābāns

Raimonds Ķirķis

Raita Kozlovska

Raits Birkmanis

Rasma Darvina

Rasma Sināte

Rasma Urtāne

Reinis Dievkociņš

Reinis Zeibolts

Rihards Kraulis

Rihards Rudzītis

Rihards Valdemārs Zariņš

Rimands Ceplis

Rita Liepa

Rita Meinerte

Roberts Lukss

Roberts Vilsons

Rozālija Purgale

Rudīte Losāne

Rudīte Rinkeviča

Ruta Veidemane

Rūta Ezeriņa

Sabīne Košeļeva

Sandis Laime

Sandra Meškova

Sandra Ratniece

Sanita Reinsone

Sanita Rībena

Santa Domijan Zviedre

Sarma Kļaviņa

Sarmīte Balode

Semjons Haņins

Sergejs Timofejevs

Sigita Kušnere

Signe Raudive

Signe Viška

Silvija Radzobe

Silvija Ķuze

Skaidrīte Lasmane

Skaidrīte Sirsone

Skaidrīte Zariņa

Snorre Karkkonen Svensson

Spodris Klauverts

Staņislavs Antonijs Emils Kolbuševskis

Staņislavs Gaidelis

Stepons Seiļs

Tadeušs Puisāns

Tamāra Fomina

Tamāra Zālīte

Tekla Ella Silmale

Teodors Celms

Teodors Zeiferts

Teodors Zeltiņš

Terēze Lazdiņa-Budiņa

Tikla Ilstere

Toms Ķencis

Tālis Tīsenkopfs

Uldis Bērziņš

Uldis Ģērmanis

Urlovska

Valda Kampara

Valda Melgalve

Valda Salmiņa

Valda Čakare

Valdemārs Ancītis

Valdemārs Klētnieks

Valdis Grēviņš

Valdis Lukss

Valdis Mežezers

Valentīna Freimane

Valentīna Gružāne

Valentīne Lasmane

Valentīns Lukaševičs

Valerija Bērziņa-Baltiņa

Valija Ruņģe

Valters Dakša

Valters Ziediņš

Valts Grēviņš

Vasilijs Karasjovs

Velta Balode

Velta Medaine

Velta Rūķe-Draviņa

Velta Sniķere

Velta Zante

Velta Zunde

Vera Kacena

Vera Vīksniņa

Viesturs Vecgrāvis

Viesturs Ķerus

Viktors Eglītis

Viktors Freibergs

Viktors Irbe

Viktors Ivbulis

Viktors Mundurs

Viktors Neimanis

Viktors Vonogs

Vilhelms Spandegs

Vilis Augstkalns

Vilis Biļķins

Vilis Cedriņš

Vilis Lapenieks

Vilis Skultāns

Viljams Metjūss

Vilma Daune

Vilma Greble

Vilnis Kalniņš

Vita Paparinska

Vitauts Kalve

Vitolds Valeinis

Vitolds Žībelis

Vladislavs Strods

Voldemārs Caune

Voldemārs Dulmanis

Voldemārs Dūnis

Voldemārs Maldonis

Voldemārs Mežaraups

Voldemārs Rihters

Voldemārs Sauleskalns

Voldemārs Zariņš

Voldemārs Ziemelis

Yan Lu

Zanda Gūtmane

Zane Daugule

Zane Eniņa

Zane Rozenberga

Zelma Gusta

Zenta Mauriņa

Zigfrīds Vitens

Zigurds Bārda

Zinaīda Lazda

Zita Kārkla

Zālamans Eiduss

Ābrams Feldhūns

Ādams Butuls

Ērika Bērziņa

Ērika Druņģīte

Ēriks Raisters

Ēvalds Sokols

Ģirts Salnais

Ļena Šakure

Ņina Luce

Žanete Vēvere-Pasqualini

Žanis Unāms

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.