KodasLFK
FondasLatvių tautosakos archyvas
Aprašas

Latvių tautosakos archyve saugomos apie 3 milijonų tautosakos vienetų 2200 kolekcijos, į kurias įeina ir Bdz bei Bb rinkiniai. 1925 metų rugsėjo 3 d. pradėta duomenų registracija. Įvairaus laikotarpio rinkiniai žymėti trumpiniais LFK, FI, EFI, FS, o nuo 1992 metų vėl žymima LFK.

Žemesni fondaiKrišjanio Baruono draugija
Vaikų dainų kolekcija
Autobiography Collection
Asmenys (7553)
Įrašai (10517)
Kolekcijos (2232)
Vienetai (180846)
Iliustracijos (18646)