Apie mus

Projektą vykdo Latvijos Universiteto Literatūros, tautosakos ir meno instituto Latvių tautosakos archyvas (LTA) (turinys, skenuota medžiaga, rankraščiai), bendradarbiaujant su Ainaru Bruveriu (interneto sprendimai ir finansavimas). Techninė projekto realizacija – SEED IT.

Latvių tautosakos archyvas, įkurtas 1924 metais, yra seniausias ir didžiausias Latvijos folkloro rinkimo, saugojimo, publikavimo ir tyrimo centras, tvarkantis vieną gausiausių Europos tautosakos archyvų, kurio apimtis apytiksliai 3 milijonai tautosakos vienetų. Tai yra mokslinė įstaiga, kurioje dirbantys tyrėjai renka ir analizuoja tautosaką, rengia mokslines publikacijas, ruošia viešai prieinamus informacijos ir tekstų rinkinius.

LTA kaupiami ir saugomi rankraščiai, garso ir vaizdo įrašai, taip pat fotografinė medžiaga, kurioje užfiksuoti tautosakos pateikėjai ir Latvijos folkloro rinkimo istorija. Archyvo medžiaga dokumentuoja kelių šimtmečių gyvenimo būdo, pasaulio suvokimo, istorijos ir kalbos momentus. Viena žymiausių archyvo vertybių yra Dainų spinta – Krišjanio Baruono sudaryta liaudies dainų kartoteka, kurioje saugomi daugiatomio leidinio "Latvių dainų" (1894-1915) publikuotų tekstų originalai. 2001 metais Dainų spinta, kaip pasaulinio masto kultūros vertybė, įtraukta į UNESCO "Pasaulio atminties" dokumentinio paveldo registrą. Išsamesnė informacija apie LFK pateikta www.lfk.lv.