#LFK LiepU-7-2705

Pavadinimas
Nīca un tās notēlojums literatūrā
Vieneto numeris
2705
Collector
Iesūtīšanas datums
1993
Place and time of recording
00.06.1993 - 00.08.1993, Nīca
Nīca, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads
Atslēgvārdi
#LFK LiepU-7-2705
ŠifravoBirute
AtliktaTaip
PatvirtintasTaip
Taisytas2021-08-06 21:13:58
ŠifravimasNīca un tās notēlojums literatūrā.

2705

Aplūkojot darbus, kuros figurē Nīcas vārds, - tas nozīmē it kā lasīt grāmatu ar daudzām nodaļām, ko veidojuši dažādi autori, un kas katrā stāsta par kaut ko īpatnēju, šai vietai un cilvēkiem raksturīgu.
Šos darbus ir rakstījuši gan rakstnieki un dzejnieki, kam ar šo vietu bijis ciešs sakars tāpēc, ka no tām stīgojušas viņu dzimtas saknes, ka viņi te dzīvojuši un strādājuši, gan tādi, kurus te atvedis gadījums, gan arī trešie, kuri Nīcas vārdu izmantojuši tā popularitātes dēļ, jo Nīca, Rucava, Bārta tālu mūsu republikā daudzinātas savu etnogrāfsko īpatnību dēļ.
Jēkabs Janševskis
Šifruoti tekstą
#LFK LiepU-7-2705
ŠifravoBirute
AtliktaTaip
PatvirtintasTaip
Taisytas2021-08-06 21:15:38
Šifravimas

turp. 2705

J.Janševsksis savā darbā "Nīca" (1928) ir ļoti pamatīgi izpētījis un aprakstījis šo vietu, iedziļinājies šī apvidus dabā un sabiedrībā, pats tur nodzīvojis septiņus gadus un strādājis par skolotāju (1889.- 1896.) kādreizējā 1866.gada sākumā atvērtajā Lejnieku skolā.
Tajās 15 nodaļās, kurās materiālu izkārtojis rakstnieks, atsegta gan Nīcas nosaukuma rašanās, gan toreizējas pagasta robežas un sīkāks tā iedalījums, satiksmes ceļi, upes, ezeri, purvi, pļavas un meži, nelabvēlīgie dabas un dzīves apstākļi, ļaužu nodarbošanās un īpatnības, apģērbs, ieražas godos un svētkos, toreizējās skolas, stāstīts par valodas īpatnībām, teikām, pasakām, dziesmām u. c.
To, ka Nīca ir piesaistes vieta tiem, kas te cēlušies, savā dzejā paudusi Aina
Šifruoti tekstą
#LFK LiepU-7-2705
ŠifravoBirute
AtliktaTaip
PatvirtintasTaip
Taisytas2021-08-06 21:17:56
Šifravimas

turp. 2705

Pāvulīte. Viņa - nīcenieku paaudzes turpinātāja:
"Es to pašu ļaužu, kas mana māte
mana vecāmāte, zemes sieva,"
(dzejolī "Vārds, pieturies pie ļaudīm".) kam ar šo vietu saistās māju izjūta. Ja citiem, izrunājot Nīcas vārdu, tas raisa dažādas asociācijas, tad dzejniece vienmēr izjūt vienu - tās ir mājas. ("Nīca" ciklā "Gobelēni", krājumā "Garais sauciens", 1982.) Nīca par mājas vietu nosaukta arī viņas poēmā bērniem "Mājas". Un dzejniece atklāti atzīstas:
"Uz Nīcu mana dvēsele brīdi pa brīdim
aizsoļo sasmelties dzīvības spēku,
ka, tas ir vienmēr bijis ar dzimteni. "
(dzej. "Arājs runā par zemi.)
Pati autore par mīlestību uz savu dzimto pusi saka tā:Šifruoti tekstą
#LFK LiepU-7-2705
ŠifravoBirute
AtliktaTaip
PatvirtintasTaip
Taisytas2021-08-06 21:20:16
Šifravimas

turp. 2705

"Jā es esmu nīceniece. Pa mātes un vecāsmātes līniju. Kalpu dzimtas atvase... Kas mani mudina rakstīt par Nīcu? Taču jau tuvība ar savām saknēm(..) Bet par dzimteni ir jāraksta un jāraksta, šī tēma nevar izsusēt. Tāpat kā mājas, zemes un mātes tēma. Un domāju, tā kļūst arvien pamatīgāka visām tautām. Vietvārdus tikai skanīgu atskaņu dēļ savā dzejā nelietoju. Rakstu tikai par to, ko mīlu."
Šo plašumu apdzied arī V. Vecvagars - "tas saistījis Vitāliju Lozdu ("Īso", izlasē "Dzīvs priedes čiekurs", 1979.) Tā spēku izjutis I. Ziedonis ("Kurzemīte" II, 1974.)
Novada tautas tērpi valdzinājuši arī J. Peteru, jo dzejolī "Kurzeme" ("Ceturtā grāmata", 1975.), kas pārtapis arī R. Paula dziesmā, skan:
"Nīcā un Bārtā brunči sarkani plīv."
Šifruoti tekstą
#LFK LiepU-7-2705
ŠifravoBirute
AtliktaTaip
PatvirtintasTaip
Taisytas2021-08-06 21:21:37
Šifravimas

turp. 2705

Daiļliteratūrā dokumentēts arī nīcenieku raksturs - kā pagājušā gs. beigās (Janševskis), tā 20.gs. 70. gados (Ziedonis, u. c.). J. Janševska skatījumā visiem nīceniekiem kopīgas bijušas tādas īpašības kā darba mīlestība, dabiska vienkāršība, dzīvesprieks, bramanība, viesmīlība un uzdzīves tieksme. Sievietes darinājušas glītus rokdarbus, pratušas labi aust un šūt.
Bez šīm visai Nīcai kopīgajām cilvēku rakstura īpašībām J. Janševskis nosauc arī atšķirīgās, kas piemitušas pagastā it kā triju daļu ļaudīm. Dižnīcenieki esot pašapzinīgi un uzstājīgi, iedomīgāki un bramanīgāki, lejnieki - godprātīgāki, klusāki un rāmāki par dižnīceniekiem, toties nebēdnīgāki, karstasinīgāki un nepiedevīgi. Pagasta trešās
Šifruoti tekstą
#LFK LiepU-7-2705
ŠifravoBirute
AtliktaTaip
PatvirtintasTaip
Taisytas2021-08-06 21:22:53
Šifravimas

turp. 2705

daļas iedzīvotāji (tā sauktie bitīšnieki) visā savā sadzīvē smalkjūtīgāki un patīkamāki.
Mūsdienu nīcenieku raksturu ar Rasmas Attekas palīdzību centies nofiksēt I. Ziedonis. Līdzās pozitīvajam dzejnieks nosauc arī dažu nevēlamu īpašību. Viņi esot atturīgi, ātri nevienu par savējo nepieņem, lepni, grūti no savas mājas izdabūjami sabiedrībā, runā raupjāk nekā domā, kā paši saka, nav skopi, bet ir saturīgi.
Taču visos laikos nemainīgs ir palicis viens no galvenajiem pamatakmeņiem - darbs, darba tikums.
J. Janševskis:
"Darba mīlestībā nīcenieki ieraduši grūtajos dzīves apstākļos, pelnīdami maizi gan uz ūdens, gan apstrādādami
Šifruoti tekstą
#LFK LiepU-7-2705
ŠifravoBirute
AtliktaTaip
PatvirtintasTaip
Taisytas2021-08-06 21:24:19
Šifravimas

turp. 2705

caurmērā vāju, neražīgu zemi."
I. Ziedonis : galvenais - "strādīgums, nāvīgs strādīgums."
O. Gūtmanis: ļaužu vērtību te mēra " vagās un grāvjos ar cilvēka mūžam pielikto olekti - darbu."
Bagāta un sulīga ir nīcenieku valoda. Dižās Nīcas iedzīvotāji ir seni zemgaļu pēcteči. To senči atnākuši uz šejieni XIII gs. beigās, kad visa Zemgale nonāca vācu krustnešu jūgā. Ar to arī izskaidrojams fakts, ka šejienes ļaužu valoda vēl iepriekšējā gadsimta beigās vairāk atgādinājusi zemgaliešu nekā seno kuršu valodu. Nīceniekiem īr īpatnējas formas un locījumi (maģīns, vīrēns, cūkīna, dadzis piesaskārās pie drēbēm, mīļis vārdis tautu dēls noņem manu vainadzīnu u. c.), kā arī veci,
Šifruoti tekstą
#LFK LiepU-7-2705
ŠifravoBirute
AtliktaTaip
PatvirtintasTaip
Taisytas2021-08-06 21:24:29
Šifravimas

turp. 2705

citur nedzirdēti vārdi (iet dubultos - iet meitās)
Šifruoti tekstą

Kartes leģendaRodomi rezultatai 1-11.
#VietaDataTipasVietas tips
  
1Nīca
(Nīca, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads)
01.06.1993 - 01.08.1993Place and time of recordingVillage

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.