Komentēt

AtšifrējaInese Tone
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2015-12-10 14:20:37
AtšifrējumsErģemes pagastā.

3, 4

Cel krēsliņu kam celdama
Arajam vien pacel
Arajam smagas kājas
Zelta graudu pibirušas [piebirušas] (Pedels pagastā)

3, 5

Es ar sauli saderej [saderēju], reizā tikti Vadzemē [Vāczemē]
Nav el [vēl] saule puzdienā [pusdienā] es jau esmu pusceļā
Nav vel [vēl] saule noretejus [norietējusi] es jau esmu Vadzemē [Vāczemē]
Vācu kungi brīnijās, mani staltu ieraugot.

3, 6

Valkas pagastā.

Ele [Elle], ele [elle] kungu rija
Manu brāļu mocitav [mocītava]
Tur nobālej [nobālēja] brāļa vaigi
Tur salika augumiņš. Valks [Valkas] pagastā.

3, 7

Žēli  šnāca sila priede
Smalku lietu pielijus
Gauži raud tie berniņi
Kam nav teva mamulites.
Fails0014-Valkas-pamatskola-0006
Atšifrēt tekstu
OrganizācijaValkas 1. pamatskola
Iesūtīšanas datums01.04.1925
NosaukumsCel krēsliņu kam celdama
Lpp.3
Žanriīsās dziesmas
ValodasLatviešu valoda
IesūtītājsHelēna Baune
PierakstītājsEmma Antone
Faili
Pierakstīšanas laiks/vieta1925
Atslēgvārdi
Cel krēsliņu kam celdama
Arajam vien pacel
Arajam smagas kājas
Zelta graudu pibirušas [piebirušas] (Pedels pagastā)