Buramvārdu rādītājs (Dr. philol. Aigars Lielbārdis) > Buramvārdu tipoloģija > Job sedebat in sterquilino

Kategorija: Job sedebat in sterquilino