Buramvārdu rādītājs (Dr. philol. Aigars Lielbārdis) > Buramvārdu tipoloģija > Our Lady was sinless

Kategorija: Our Lady was sinless