Buramvārdu rādītājs (Dr. philol. Aigars Lielbārdis) > Buramvārdu tipoloģija > Tres boni fratres

Kategorija: Tres boni fratres