Buramvārdu rādītājs (Dr. philol. Aigars Lielbārdis) > Buramvārdu dalījums pēc funkcijām > Sāpju vārdi > Krūšu sāpju vārdi

Kategorija: Krūšu sāpju vārdi

Vienības (2)