Buramvārdu rādītājs (Dr. philol. Aigars Lielbārdis) > Buramvārdu dalījums pēc funkcijām > Pirmo reizi ganos laižot

Kategorija: Pirmo reizi ganos laižot

Vienības (2)