Buramvārdu rādītājs (Dr. philol. Aigars Lielbārdis) > Buramvārdu dalījums pēc funkcijām > Čūsku vārdi > Čūsku apturēt

Kategorija: Čūsku apturēt

Vienības (3)