2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.1. Bērnu dienas. Radības, krustības, audzināšana un mācība. > 2.1.1. Radību, krustību un kūmu dziesmas plašākā ziņā. > 2.1.1.5. Krustības. > 2.1.1.5.7. Saņem un apkopj kūmu zirgus.

Kategorija: 2.1.1.5.7. Saņem un apkopj kūmu zirgus.

Vienības (87)