2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.1. Bērnu dienas. Radības, krustības, audzināšana un mācība. > 2.1.2. Bērnu audzināšana, kopšana un mācība. Aukļu un bērnu dziesmas.

Kategorija: 2.1.2. Bērnu audzināšana, kopšana un mācība. Aukļu un bērnu dziesmas.

Apakškategorija:

Vienības (6213)