2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.2. Ģimenes locekļi un viņu sadzīve. > 2.2.1. Vecāki un bērni ģimenes dzīvē. > 2.2.1.1. Vecāku dzīve bērniem priekšzīme. Tēva laiki un padoms. Vēl tēva paspārnē.

Kategorija: 2.2.1.1. Vecāku dzīve bērniem priekšzīme. Tēva laiki un padoms. Vēl tēva paspārnē.

Vienības (141)