2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.2. Ģimenes locekļi un viņu sadzīve. > 2.2.1. Vecāki un bērni ģimenes dzīvē. > 2.2.1.3. > 2.2.1.3.2. Māte daždien arī sīva, bārga, bērnus mācīdama, rādama. Meita skund par māti.

Kategorija: 2.2.1.3.2. Māte daždien arī sīva, bārga, bērnus mācīdama, rādama. Meita skund par māti.

Vienības (141)