2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.2. Ģimenes locekļi un viņu sadzīve. > 2.2.1. Vecāki un bērni ģimenes dzīvē. > 2.2.1.4. Vecāki pie bērniem novārtā.

Kategorija: 2.2.1.4. Vecāki pie bērniem novārtā.

Vienības (77)