2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.2. Ģimenes locekļi un viņu sadzīve. > 2.2.2. Brāļi un māsas. > 2.2.2.2. Brāļi vēl mazi.

Kategorija: 2.2.2.2. Brāļi vēl mazi.

Vienības (11)