2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.2. Ģimenes locekļi un viņu sadzīve. > 2.2.3. Ģimenes īpašums. > 2.2.3.5. Iegātnis.

Kategorija: 2.2.3.5. Iegātnis.

Vienības (46)