2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.2. Ģimenes locekļi un viņu sadzīve. > 2.2.4. Radi. > 2.2.4.1. Daudz radu; radi ari tālās, svešās malās un tautās.

Kategorija: 2.2.4.1. Daudz radu; radi ari tālās, svešās malās un tautās.

Vienības (91)