2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.2. Ģimenes locekļi un viņu sadzīve. > 2.2.4. Radi. > 2.2.4.2. Bagāti un nabaga radi; radi saderībā un naidā.

Kategorija: 2.2.4.2. Bagāti un nabaga radi; radi saderībā un naidā.

Vienības (275)