2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.3. Bāriņi, sērdieņi. > 2.3.1. Sava māte un sveša māte (pamāte, saimniece, vīra māte); sērdienīšu, kalponīšu grūtais mūžs un asaras; vispārīgas raudu dziesmas.

Kategorija: 2.3.1. Sava māte un sveša māte (pamāte, saimniece, vīra māte); sērdienīšu, kalponīšu grūtais mūžs un asaras; vispārīgas raudu dziesmas.

Vienības (2290)