2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.3. Bāriņi, sērdieņi. > 2.3.5. Mācība, darbs, tikums slava.

Kategorija: 2.3.5. Mācība, darbs, tikums slava.

Vienības (336)