2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.3. Bāriņi, sērdieņi. > 2.3.7. Pūrs, mantība. (Pa lielākai daļai kāzu dziesmas.)

Kategorija: 2.3.7. Pūrs, mantība. (Pa lielākai daļai kāzu dziesmas.)

Vienības (451)