2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.4. Jaunekļu gadi.

Kategorija: 2.4. Jaunekļu gadi.

Apakškategorija:

Vienības (40437)