2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.4. Jaunekļu gadi. > 2.4.4. Tikumi un netikumi, iedzimta daba.

Kategorija: 2.4.4. Tikumi un netikumi, iedzimta daba.

Apakškategorija:

Vienības (980)