2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.4. Jaunekļu gadi. > 2.4.4. Tikumi un netikumi, iedzimta daba. > 2.4.4.1. Meitu laba sadzīve savā starpā un ar citiem.

Kategorija: 2.4.4.1. Meitu laba sadzīve savā starpā un ar citiem.

Vienības (140)