2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.4. Jaunekļu gadi. > 2.4.4. Tikumi un netikumi, iedzimta daba. > 2.4.4.2. Meitu gods, tiklība. > 2.4.4.2.3. Droša sirds, skarba daba.

Kategorija: 2.4.4.2.3. Droša sirds, skarba daba.

Vienības (136)