2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.4. Jaunekļu gadi. > 2.4.5. Darbs, sevišķi sieviešu māju un rokas darbi. > 2.4.5.5. Darba tikums, šķirība.

Kategorija: 2.4.5.5. Darba tikums, šķirība.

Vienības (174)