2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.4. Jaunekļu gadi. > 2.4.5. Darbs, sevišķi sieviešu māju un rokas darbi. > 2.4.5.8. Dažādi darbi, sevišķi drēbes, apģērbu darinot. > 2.4.5.8.1. Vakarēšana, suprags. Kopvērpšana muižā.

Kategorija: 2.4.5.8.1. Vakarēšana, suprags. Kopvērpšana muižā.

Vienības (116)