2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.4. Jaunekļu gadi. > 2.4.7. Jaunekļu, puišu un meitu, savstarpēja satiksme. > 2.4.7.1. Meitu dziesmas.

Kategorija: 2.4.7.1. Meitu dziesmas.

Vienības (8608)