2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.4. Jaunekļu gadi. > 2.4.7. Jaunekļu, puišu un meitu, savstarpēja satiksme. > 2.4.7.5. Apdziedāšana dzīrās, talkā, muižas kopdarbos, godos, etc. > 2.4.7.5.2. Veci puiši, vecas meitas.

Kategorija: 2.4.7.5.2. Veci puiši, vecas meitas.

Vienības (974)