2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.5. Precību un kāzu dziesmas. > 2.5.1. Precību dziesmas. > 2.5.1.1. Atbalss no senajiem laikiem. > 2.5.1.1.2. Tautu dēls dodās, precības nolūkā, svešumā.

Kategorija: 2.5.1.1.2. Tautu dēls dodās, precības nolūkā, svešumā.

Vienības (332)