2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.5. Precību un kāzu dziesmas. > 2.5.1. Precību dziesmas. > 2.5.1.1. Atbalss no senajiem laikiem. > 2.5.1.1.4. Panāksnieki. > 2.5.1.1.4.4. Brāļu gājiens pēc zagšus vestas māsas, garākā dziesmā atstāstīts.

Kategorija: 2.5.1.1.4.4. Brāļu gājiens pēc zagšus vestas māsas, garākā dziesmā atstāstīts.

Vienības (74)