2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.5. Precību un kāzu dziesmas. > 2.5.1. Precību dziesmas. > 2.5.1.1. Atbalss no senajiem laikiem. > 2.5.1.1.5. Sievu pērk.

Kategorija: 2.5.1.1.5. Sievu pērk.

Vienības (164)