2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > 2.5. Precību un kāzu dziesmas. > 2.5.1. Precību dziesmas. > 2.5.1.2. Precības vēlākos laikos līdz mūsu dienām. > 2.5.1.2.13. Atraida.15090.-@15295. > 2.5.1.2.13.1. Dziesmas no meitas puses.

Kategorija: 2.5.1.2.13.1. Dziesmas no meitas puses.

Vienības (612)